Przeciwdziałanie przemocy

30 października 2020, 10:17:0
Grafika ilustracyjna do tyskiego informatora o przemocy

TYSKI INFORMATOR - PRZEMOC

W publikacji znajdują się przydatne informacje mogące pomóc w sytuacji zetknięcia się z problemem nadużywania władzy i siły oraz bazę teleadresową miejsc oferujących w tym temacie pomoc i wsparcie.

Tychy uczestniczą w kampanii, która zainicjowana została w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF), od 2016 roku. Działanie to wpisało się na stałe w harmonogram akcji profilaktycznych w naszym mieście. 

Celem kampanii jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy. Tylko wyuczenie zachowań, które tworzą faktyczne przeszkody dla sprawców jest skutecznym sposobem ochrony dzieci przed wszystkimi formami przemocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej. Chcemy, aby pomarańczowa wstążka wpisała się na stałe w świadomość naszych mieszkańców jako znak sprzeciwu wobec działań mających na celu krzywdzenie dzieci i młodzieży.

Do akcji włączają się miejskie instytucje, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe. Naszym partnerem w działaniach będzie również C.H. Gemini Tychy, Radio CCM, Fundacja Po skrzydła, tygodnik Twoje Tychy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna, Policja, kluby sportowe i inni. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, każdy z partnerów będzie prowadził działania we własnej społeczności.

DZIAŁANIA

W tym roku w ramach działań od 1 do 20 listopada chcemy dotrzeć do rodziców oraz osób najczęściej współpracujących z dziećmi, takich jak: nauczyciele żłobków, przedszkoli i szkół, kuratorzy, asystenci rodzin i pracownicy socjalni, policjanci, lekarze pediatrzy, pedagodzy, psycholodzy itp.

Przy al. Niepodległości 39 i 77a, przez 19 dni będą widoczne specjalne banery informujące o kampanii. Również Galeria Gemini włączyła się do kampanii i na budynku Galerii, na dominantach (dużych wyświetlaczach) będą ukazywały się informacje/plakat nawiązujący do kampanii. W tygodniku Twoje Tychy ukażą się artykuły dotyczące przemocy wobec dzieci i młodzieży. „Żyrafa” w Parku Miejskim zostanie podświetlona na pomarańczowo, a w oknach Urzędu Miasta, tak jak w ubiegłym roku, pojawi się symbol pomarańczowej wstążki.

Ponadto Fundacja „Po skrzydła” na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadzi warsztaty dla osób dorosłych - rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, . Z uwagi na obecną sytuację warsztaty odbędą się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

WARSZTAT DLA RODZICÓW

Warsztat dla rodziców zaplanowano na 17 listopada na godz. 17:00. Szkolenie online poprze platformę Click  Meeting (w celu rejestracji należy zgłosić się na adres "Fundacja Po Skrzydła", tam będzie formularz zgłoszeniowy wraz z linkiem na wydarzenie. W warsztatach jednorazowo może wziąć udział 50 osób.)

WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW - FUNDACJA PO SKRZYDŁA

Warsztat dla specjalistów (osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą) zaplanowano na 5 i 19 listopada (5 listopada godzina 16:00-19:00, 19 listopada 10:45-13:45).

Szkolenie online poprze platformę Click  Meeting (w celu rejestracji należy zgłosić się na adres "Fundacja Po Skrzydła", tam będzie formularz zgłoszeniowy wraz z linkiem na wydarzenie. W warsztatach jednorazowo może wziąć udział 50 osób.)

Zakres tematyczny warsztatów obejmował będzie: definicję przemocy, formy i rodzaje przemocy ;możliwe kroki prawne i pozaprawne; zawiadomienie odpowiednich władz, co się dzieje na policji i podczas przesłuchania, badania lekarskie, osoby występujące w postępowaniu karnym; prawa osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym; prawna osoby pokrzywdzonej w postępowaniu cywilnym; objawy doznawania przemocy u dzieci; jak uchronić dziecko przed przemocą; jak pomóc dziecku, które padło ofiarą przemocy - jeżeli sprawcą jest osoba najbliższa, jeżeli sprawcą jest osoba nieletnia; omówienie rodzajów przestępstw; mity dotyczące przemocy.

Dr Halina Walicka-Marek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przygotowała dla nauczycieli i rodziców ofertę dyżurów telefonicznych oraz spotkań on-line.

Dyżury konsultacyjne specjalisty psycholog-seksuolog dr Halina Walicka-Marek pod nr telefonu  513 - 032 - 811.

Dla nauczycieli zainteresowanych tematyką rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, rozpoznawania symptomów nadużyć seksualnych u dzieci i młodzieży, pracą z dzieckiem prezentującym niepożądane zachowania o zabarwieniu seksualnym oraz pracy z rodzicem, normą i patologią rozwoju w seksuologii, masturbacją wczesnodziecięcą i innymi zagadnieniami z obszaru seksualności człowieka.

5 XI 2020 r. godz.    8.30 -- 10.30

9 XI 2020 r. godz.  16.30 -- 18.30

Dla rodziców zainteresowanych tematyką rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, masturbacją wczesnodziecięcą, okresem dojrzewania, konsultacją niepokojących zachowań dzieci w obszarze seksualności, wskazówkami jak rozmawiać z dziećmi na temat seksualności.

10 XI 2020 godz.   8.30 -- 10.30  - dla rodziców

16 XI 2020 godz.  16.30 -- 18.30  - dla rodziców

PREZENTACJE NA PLATFORMIE ZOOM

Dla nauczycieli - „Jak rozpoznać dziecko molestowane seksualnie" (można uzyskać zaświadczenie o szkoleniu przeprowadzonym przez PPP po wcześniejszym zgłoszeniu podczas rejestracji).

9 XI 2020 r. godz.  15.30 -- 16.15

Rejestracja do 8 XI 2020 r. pod adresem e-mail: ppptychy.walicka@onet.pl

Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany 9 XI 2020 r.

Ograniczona liczba osób do 20 miejsc.

Dla rodziców – „Psychoseksualny rozwój małego dziecka"

16 XI w godzinach 15.30-16.15,

Rejestracja do 15 XI 2020 r. pod adresem e-mail: ppptychy.walicka@onet.pl

Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany 16 XI 2020 r.

Ograniczona liczba osób do 20 miejsc.

 

 


NOWE: OIK - grupy wsparcia

DEFINICJA PRZEMOCY W RODZINIE

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

JEŻELI KTOŚ

 • popycha cię, policzkuje, szczypie, kopie, dusi cię, bije otwartą ręką i pięściami, bije przedmiotami, porzuca w niebezpiecznej okolicy, itp., czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC FIZYCZNĄ…
 • wyśmiewa twoje poglądy, religię, pochodzenie, stale krytykuje cię, wmawia ci chorobę psychiczną, wyzywa cię, poniża cię, upokarza, zawstydza, grozi ci, itp., czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC PSYCHICZNĄ…
 • wymusza pożycia seksualne, wymusza nieakceptowane praktyki seksualne, stosuje wobec ciebie sadystyczne formy współżycia seksualnego, itp. czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC SEKSUALNĄ…
 • odbiera ci zarobione pieniądze, uniemożliwia ci podjęcie pracy zarobkowej, uniemożliwia zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC EKONOMICZNĄ…

Baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

INSTYTUCJA

Adres, telefon, e-mail

Rodzaj świadczonych usług

Dni i godziny przyjęć

Miejsca noclegowe

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsce realizacji: ul. Barona 30 pokój 209, Tychy

MOPS: ul. Budowlanych 59, Tychy

 tel. 32 227 35 40

 • działania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

wg. harmonogramu progamu

 

nie

NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

 

ul. Bukowa 20, Tychy
tel. 32 327 51 83, 605 637 072

osrodek@mens-sana.pl

 

 • konsultacja psychologiczna
 • konsultacja psychiatryczna
 • terapia  dla osób uzależnionych
 • terapia dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie

na pierwszą wizytę można zapisać się telefonicznie lub osobiście w godzinach 9:00-16:00

nie

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy

zostanie podane po wybraniu wykonawcy

 

 • prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Pn. - śr. godzina 7:30 - 15:30
Czw. 7:30 - 17:30 
Pt. 7:30 - 13:30

nie

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w Tychach:

INSTYTUCJA

Adres, telefon, e-mail

Rodzaj świadczonych usług

Dni i godziny przyjęć

Miejsca noclegowe

Komenda Miejska Policji

 

al. Bielska 46, Tychy

tel. 997 lub 112

tel. 32 32 56 200

tel. 32 32 56 255

tel. 32 32 56 266

tel. 32 32 56 351 Rewir Dzielnicowych

fax: 32 32 56 244

tychy.slaska.policja.gov.pl

 

 • interwencja
 • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających zagrożenie dla życia bądź zdrowia,
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy

całodobowo

nie

TYSKA NIEBIESKA LINIA /obsługiwana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej/

tel. 32 322 70 04

 • pomoc telefoniczna

godz. 8:00-20:00

nie

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. Nowokościelna 27, Tychy

tel. 32  227 05 75

oik@mops.tychy.pl

mops.tychy.pl

 

 • interwencja kryzysowa- pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • wsparcie w ramach pracy socjalnej
 • grupa wsparcia oraz grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • schronienie dla kobiet oraz ich dzieci doświadczających przemocy w rodzinie (Hostel jest czynny całodobowo)

całodobowo

tak

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”

 

ul. Nałkowskiej 19, Tychy

tel. 32 720 52 42,

stz@poczta.onet.pl

trzezwosczycia.cba.pl

 

 • konsultacje psychologiczne
 • udział w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy i współuzależnionych
 • bezpłatne konsultacje prawne

od poniedziałku do piątku w godz.

10:00–16:00

nie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

al. Budowlanych 59, Tychy

tel. 32 227 35 40

mops.tychy.pl 

 • Miejski Zespół Interdyscyplinarny
 • działania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 

nie

NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

 

ul. Bukowa 20, Tychy
tel. 32 327 51 83, 605 637 072

osrodek@mens-sana.pl

mens-sana.pl

 

 • konsultacja psychologiczna
 • konsultacja psychiatryczna
 • pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy
 • terapia  dla osób uzależnionych
 • terapia dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie

na pierwszą wizytę można zapisać się telefonicznie lub osobiście w godzinach

9:00-16:00

nie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

ul. Andersa 16, Tychy

tel. 32 227 23 92

ppp@oswiata.tychy.pl

ppptychy.pl

 • grupa wsparcia dla matek doznających przemocy
 • bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców doświadczających przemocy

od poniedziałku do czwartku w godz.

8.00 – 18.00

piątek 8.00 – 15.30

 

nie

(aktualizacja danych: czerwiec 2018 r.)

Działania miasta 
 
PRZYDATNE LINKI
 
 
Strony internetowe tyskich instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×