Informacje o komunikatach i ostrzeżeniach kierowanych do mieszkańców.

Komunikat w sprawie naruszenia bezpieczeństwa system "naTYCHmiastowy SMS" | 24.04.2023

Realizując obowiązek wynikający z art. 34 ust. 3 lit. c przepisów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Urząd Miasta Tychy informuje, że otrzymał zgłoszenie od podmiotu świadczącego na rzecz Urzędu usługę wysyłania wiadomości SMS o incydencie bezpieczeństwa, który miał miejsce pomiędzy 12 a 14 kwietnia 2023 roku. Polegał on na uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do Państwa numerów telefonów.

Wspomniany podmiot nie przetwarzał innych danych, więc pozostałe informacje przekazane przez Państwa do systemu "naTYCHmiastowy SMS" nie zostały ujawnione i są w pełni bezpieczne. Naruszenie dotyczyło osób otrzymujących wiadomości o wydarzeniach miejskich. W dwóch przypadkach wysłany sms zawierał informacje o upływie terminu opłaty podatku od nieruchomości (bez informacji dotyczących kwot i szczegółów płatności). Operator realizujący usługę wysyłki wiadomości SMS wykrył podatność w swoim systemie informatycznym, która została wykorzystana do przeprowadzenia ataku. Została ona zidentyfikowana i usunięta.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być ataki phishingowe polegające na próbie skłonienia Państwa do przekazania danych osobowych lub danych do logowania do wykorzystywanych przez Państwa systemów. W celu przeciwdziałania ewentualnym negatywnym konsekwencjom zdarzenia pragniemy Państwa zachęcić do zachowania szczególnej ostrożności, w szczególności do zwrócenia uwagi na wiadomości SMS odsyłające do stron, na których jesteście Państwo proszeni o podawanie swoich danych osobowych lub pobranie oprogramowania.

Jednocześnie informujemy, iż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych został powiadomiony o opisanym naruszeniu ochrony danych.  Nad prawidłowością przetwarzania danych w Urzędzie Miasta Tychy czuwa wyznaczony przez Prezydenta Miasta Tychy inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres iod@umtychy.pl  lub telefonicznie pod nr 32 438 20 42.


Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Strona Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Strona Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.