Przydatne adresy i numery telefonów.

Pamiętaj, że najważniejsza jest twoja reakcja i poproszenie o pomoc. Tylko tak można przerwać cykl przemocy! Poproszenie o pomoc często nie jest łatwe i wymaga sporej odwagi, a także przezwyciężenia wstydu. Pamiętaj jednak, że chodzi o zdrowie twoje i twoich najbliższych! Zgłoś się po pomoc!

Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej:

 

INSTYTUCJA | DANE TELEADRESOWE

Zadania w zakresie pomocy

Dni i godziny przyjęć

Miejsca noclegowe

Komenda Miejska Policji

al. Bielska 46, Tychy

tel. 47 855 12 00 

tel. 47 855 12 55 

tel. 47 855 12 66

tel. 47 855 13 51 Rewir Dzielnicowych

fax. 47 855 12 44

dyzurny@tychy.ka.policja.gov.pl

www.tychy.slaska.policja.gov.pl

 • interwencja;
 • wszczęcie procedury "Niebieskie karty"
 • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających zagrożenie dla życia bądź zdrowia;
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko osobie stosującej przemoc i podjęcie działań prewencyjnych;
 • nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;
 • zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
całodobowo -
       

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”

ul. Nałkowskiej 19, Tychy

tel. 32 720 52 42

 • konsultacje psychologiczne dla osób w kryzysie;

 • konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających przemocy;

 • konsultacje prawne;

 • konsultacje pedagogiczne dla rodziców
  i dzieci;

 • konsultacje dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym; 

 • konsultacje dla osób z problemem  narkotykowym (dzieci, młodzież i dorośli).

rejestracja osobista lub telefoniczna

codziennie w godz. 10:00 – 16:00

 -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Nowokościelna 27, Tychy

tel. 32  227 05 75

tel. 887 468 793

https://mops.tychy.pl

 • interwencja kryzysowa

 • pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy domowej

 • wsparcie w ramach pracy socjalnej

 • grupowe formy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

 • schronienie dla osób doświadczających przemocy  domowej i będących w innych kryzysach (hostel jest czynny całodobowo)

 

Psycholodzy:

- poniedziałek 7.00-15.00;

- czwartek 7.00-14.00;

- wtorek, środa, piątek 7.00-19.00.

 

Pracownicy socjalni:

- poniedziałek, czwartek 7.00-19.00

- wtorek, środa-7.00-15.00

- piątek-7.00-13.00

 Schronienie dostępne całą dobę.

 

30 miejsc noclegowych dla osób doświadczających przemocy lub przeżywających inne kryzysy.

Zespół Interdyscyplinarny

al. Budowlanych 59 Tychy

tel. 32 323 22 61

      32 323 22 62

      32 323 22 63

 

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej;

 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych
  w momencie zaistniałego problemu przemocy domowej;

 • powoływanie grup diagnostyczno- pomocowych;

 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu
  i przeciwdziałaniu przemocy domowej;

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

 

poniedziałek, wtorek, środa 7:30 – 15:30

czwartek 7:30 – 17:30

piątek 7:30 – 13:30
 -

NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Bukowa 20, Tychy
tel. 32 327 51 83, 605 637 072

osrodek@mens-sana.pl

mens-sana.pl

 

 • pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy domowej związanej z uzależnieniem od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych

 • konsultacja i diagnoza psychologiczna problemów przemocy związanej z uzależnieniem od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych;

 • konsultacja psychiatryczna i diagnoza psychiatryczna problemów przemocy związanej z uzależnieniem od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych;

 • terapia dla osób uzależnionych;

 • terapia dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie.

Na pierwszą wizytę można zapisać się telefonicznie lub osobiście w godzinach 8:00 – 18:00.  -

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Andersa 16, Tychy

zmiana siedziby od 01.04.2024 r. –  Tychy, ul. Edukacji 102

tel. 32 227 23 92, 513 032 811

ppp@oswiata.tychy.pl

ppptychy.pl

 

 

 • bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodziców doświadczających przemocy
 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

-

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy

al. Niepodległości 49 Tychy

tel. 32 776 35 11

umtychy.pl/przeciwdzialanie-przemocy

 • prowadzenie działań informacyjnych
 

poniedziałek, wtorek, środa 7:30 – 15:30

czwartek 7:30 – 17:30

piątek 7:30 – 13:30

 nie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Budowlanych 59,

43-100 Tychy
tel. 32 323 22 61,

32 323 22 63,

fax 32 323 22 62
www.mops.tychy.pl

 • praca socjalna i  wsparcie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 • wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”

 • praca w ramach grup diagnostyczno- pomocowych na rzecz osób doznających przemocy domowej

 • realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego oraz psychologiczno- terapeutycznego dla osób stosujących przemoc  domową

 

poniedziałek, wtorek, środa 7:30 – 15:30

czwartek 7:30 – 17:30

piątek 7:30 – 13:30

 

Miejsca noclegowe dla bezdomnych mężczyzn w Noclegowni Miejskiej.

Miejsca noclegowe dla bezdomnych kobiet zgodnie z umową zawartą przez MOPS.

Prokuratura Rejonowa w Tychach

Tychy, ul. Wojska Polskiego 8

tel. 48 788 23 00

biuro.podawcze@prokuratura.gov.pl

 •  prowadzenie postępowań przygotowawczych z zakresie przemocy domowej,
 • popieranie kierowanych w tych sprawach aktów oskarżenia przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego i kierowanie, w razie konieczności, środków zaskarżenia,
 • prowadzenie tzw. działalności „pozakarnej” - m.in. inicjowanie postępowań sądowych przed sądem rodzinnym i cywilnym, a dot. zwłaszcza uregulowania sytuacji małoletnich dzieci w rodzinach, gdzie stwierdzono wystąpienie przemocy
 

Interesantów przyjmuje się:

- w poniedziałki w godzinach 9:00 - 17:00

- od wtorku do piątku w godzinach 9:00 -14:00
 -

Ogólnopolski telefon dla Ofar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” czynny całodobowo - 800 12 00 02 

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111. Więcej informacji na stronie www.gov.pl

Centrum Praw Kobiet - 22 621 35 37

Powrót na stronę PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.