Przydatne adresy i numery telefonów.

Pamiętaj, że najważniejsza jest twoja reakcja i poproszenie o pomoc. Tylko tak można przerwać cykl przemocy! Poproszenie o pomoc często nie jest łatwe i wymaga sporej odwagi, a także przezwyciężenia wstydu. Pamiętaj jednak, że chodzi o zdrowie twoje i twoich najbliższych! Zgłoś się po pomoc!

Baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

INSTYTUCJA | DANE TELEADRESOWE

Zadania w zakresie pomocy

Dni i godziny przyjęć

Miejsca noclegowe

Komenda Miejska Policji

al. Bielska 46, Tychy

tel. 112

tel. 47 855 1200 

tel. 47 855 1255 

tel. 47 855 1266

tel. 47 855 1351 Rewir Dzielnicowych

fax. 47 8551244

dyzurny@tychy.ka.policja.gov.pl

www.tychy.slaska.policja.gov.pl

 • interwencja
 • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających zagrożenie dla życia bądź zdrowia,
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy
 • wszczęcie procedury "Niebieskiej karty"
 • możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
całodobowo nie

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”

ul. Nałkowskiej 19, Tychy

tel. 32 720 52 42

 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje prawne
 • konsultacje pedagogiczne
 • grupy edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych
 • konsultacje dla osób z problemem narkotykowym (dzieci, młodzież i dorośli)
 • konsultacje dla rodzin i partnerów osób z problemem alkoholowym i narkotykowym
 • grupy edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych
 • prowadzenie działań edukacyjnych i wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

rejestracja osobista lub telefoniczna

codziennie w godz. 10:00 – 16:00

 nie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Nowokościelna 27, Tychy

tel. 32  227 05 75

oik@mops.tychy.pl

 • interwencja kryzysowa,

 • pomoc psychologiczna;                           

 • wsparcie w ramach pracy socjalnej

 

Psycholodzy:

- poniedziałek, środa 7.00-15.00;

- czwartek 7.00-13.00;

- wtorek, piątek 7.00-19.00.

 

Pracownicy socjalni:

- poniedziałek, środa, 7.00-19.00;

- wtorek, czwartek-7.00-15.00,

- piątek-7.00-13.00. 
 

30 miejsc noclegowych dla osób doświadczających przemocy lub przeżywających inne kryzysy. Schronienie dostępne całą dobę.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny

al. Budowlanych 59 Tychy

tel. 32 227 35 40

 

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, ze szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieskie Karty”;
 • tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 

poniedziałek, wtorek, środa 7:30 – 15:30

czwartek 7:30 – 17:30

piątek 7:30 – 13:30
 nie

NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Bukowa 20, Tychy
tel. 32 327 51 83, 605 637 072

osrodek@mens-sana.pl

mens-sana.pl

 

 • konsultacja psychologiczna
 • konsultacja psychiatryczna
 • pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy
 • terapia  dla osób uzależnionych
 • terapia dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
Na pierwszą wizytę można zapisać się telefonicznie lub osobiście w godzinach 8:00 – 18:00.  nie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Andersa 16, Tychy

tel. 32 227 23 92

ppp@oswiata.tychy.pl

ppptychy.pl

 

 

 • bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców doświadczających przemocy
 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 nie

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy

al. Niepodległości 49 Tychy

tel. 32 776 35 09

zdrowie@umtychy.pl 

 • prowadzenie działań informacyjnych
 

poniedziałek, wtorek, środa 7:30 – 15:30

czwartek 7:30 – 17:30

piątek 7:30 – 13:30

 nie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Budowlanych 59,

43-100 Tychy
tel. 32 323 22 61,

32 323 22 63,

fax 32 323 22 62
www.mops.tychy.pl

 • program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w tym wsparcie w ramach pracy socjalnej, wsparcie informacyjne.
 

poniedziałek, wtorek, środa 7:30 – 15:30

czwartek 7:30 – 17:30

piątek 7:30 – 13:30

 

Miejsca noclegowe dla bezdomnych mężczyzn w Noclegowni Miejskiej.

Ogólnopolski telefon dla Ofar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” czynny całodobowo - 800 12 00 02 

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111. Więcej informacji na stronie www.gov.pl

Centrum Praw Kobiet - 22 621 35 37

Powrót na stronę PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.