Nowe centrum Tychów

Teren w rejonie Al. Jana Pawła II o powierzchni ok. 15 ha ma w przyszłości stać się nowym centrum miasta Tychy. Obecnie to niezagospodarowana, rozdzielona czteropasmową drogą wzdłuż wykopu kolejowego przestrzeń. 

ANKIETY DO MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE NOWEGO CENTRUM TYCHÓW

Jak ma wyglądać nowe centrum? O to kilka miesięcy temu zapytali mieszkańców urzędnicy. Zebrane odpowiedzi uwzględniono w pracach nad wstępnym masterplanem projektu. Swoje zdanie na temat tego, jak ma wyglądać nowe centrum oraz jakie ma pełnić funkcję mogli wyrazić mieszkańcy miasta. Z końcem stycznia zakończyło się zbieranie ankiet stanowiących pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nowego centrum miasta Tychy. Wpłynęło 1606 ankiet.

- Dowiedzieliśmy się, jakie są potrzeby mieszkańców i mieszkanek wobec miasta, w jaki sposób je postrzegają i jak w nim funkcjonują oraz przede wszystkim, jakie mają wyobrażenie tej kluczowej przestrzeni, jaką jest centrum. Pozwoliło nam to dostosować założenia masterplanu do obecnych realiów oraz potrzeb mieszkańców i przyszłych pokoleń – mówi Michał Lorbiecki - Pełnomocnik prezydenta ds.  nowego centrum miasta Tychy.

W ankietach mieszkańcy Tychów stawiali przede wszystkim na zieleń, wielofunkcyjne budynki oraz deklarowali chęć poruszania się po centrum pieszo.

- Budynki w nowym centrum miasta mają być wielofunkcyjne i dzięki różnorodnej ofercie centrum będzie miejscem dla wszystkich. Będzie miejsce na sklepy, kawiarnie, restauracje, puby, biura. Zabudowa będzie kształtowana w taki sposób, żeby nie przytłaczała, czyli miała „ludzką skalę”.  Czerpiąc z tradycji miast europejskich będzie zwarta i pierzejowa, a centralną lokalizację w mieście zaakcentują najwyższe budynki   – dodaje Michał Lorbiecki.

Będzie to obszar, po którym najwygodniej będzie się poruszać pieszo dzięki przyjaznej infrastrukturze, atrakcyjnej przestrzeni i przede wszystkim bliskości rozmaitych usług. Pomoże w tym sprawny transport zbiorowy w postaci trolejbusów, autobusów i kolei, a także wygodna i bezpieczna sieć dróg rowerowych.

Nowe centrum miasta Tychy to będzie przede wszystkim system tętniących życiem przestrzeni publicznych oparty na Osi Zielonej (główni projektanci miasta Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert oparli kompozycję urbanistyczną nowego miasta na dwóch przecinających się tzw. elementach krystalizujących  - Osi Zielonej - północ - południe oraz osi kolejowej wschód-zachód), łączącej północną i południową część miasta, a także odmienionej alei Jana Pawła II, która z tranzytowej arterii zmieni się w miejską ulicę.

- Prowadzić one będą do najważniejszego miejsca w centrum: dużego, zielonego i wielofunkcyjnego placu ogólnomiejskiego. Razem z deptakami i mniejszym placem łączyć się będą w sieć integrującą miasto miejscami spotkań, spędzania wolnego czasu, zabawy i odpoczynku - dodaje pełnomocnik.

Co istotne, wszystkie przestrzenie w nowym centrum miasta będą uwzględniały tzw. błękitno-zieloną infrastrukturę, czyli takie urządzenie zieleni, które m.in. będzie sprzyjać retencji wód opadowych, chronić przed upałem i suszą, czy wzbogacać bioróżnorodność. Zieleń będzie wypełniała nie tylko przestrzenie otwarte, ale również będzie stanowiła istotny element zabudowy np. pod postacią zielonych dachów.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA NOWEGO CENTRUM

Masterplan w sposób bardziej szczegółowy niż plan miejscowy określi zasady zagospodarowania, w tym zabudowy, a także program funkcjonalny, przestrzenie publiczne, politykę mobilności, infrastrukturę oraz modele realizacji i etapowanie inwestycji. Jednak, by przygotować teren prawnie i infrastrukturalnie równolegle prowadzone są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- W ramach tej procedury spotkaliśmy się z mieszkańcami, którzy mogli składać uwagi do projektu – mówi Igor Śmietański – z-ca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru został opracowany i przyjęty uchwałą przez radnych podczas wrześniowej Rady Miasta Tychy (28 września). 

3 października w tyskiej Mediatece zorganizowane zostaną warsztaty dla mieszkańców oraz debata o nowym centrum miasta.

Warsztaty dla mieszkańców o godzinie 16.30 - liczba uczestników jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenia pod adresem mejlowym przemyslaw.jedlecki@agora.pl. 

Debata ekspercka o godzinie 18.15.

Więcej informacji o wydarzeniu>>

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.