Zaproś miłość

W Tychach brakuje rodzin zastępczych. Jest ich tak mało, że dzieci potrzebujące opieki trafiają do placówek w innych miastach. Kolejna odsłona kampanii „Zaproś miłość” przypomina o możliwości zapewnienia im opieki w tych najtrudniejszych dla nich chwilach.

KAMPANIA "ZAPROŚ MIŁOŚĆ" 2023

Czasami rodzice biologiczni nie mogą z jakichś przyczyn opiekować się swoim dzieckiem. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, kiedy są poważnie chorzy lub po prostu nie potrafią „być rodzicami”, właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków i opiekować dzieckiem. Muszą się wtedy tego nauczyć, skorzystać z pomocy psychologa, innych specjalistów. Takich przypadków, kiedy trzeba znaleźć dzieciom opiekunów, jest znacznie więcej. Dlatego miasto rozpoczęło kolejną edycję kampanii „Zaproś Miłość”, promującą rodzicielstwo zastępcze.

- Mamy nadzieję, że dzięki tego typu kampaniom znajdą się chętne osoby, które zgodzą się pełnić tę funkcję i na jakiś czas zaopiekują dzieckiem, które tego potrzebuje. Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie takiej decyzji nie jest proste, dlatego naszym zadaniem jest cały czas informować i edukować naszych mieszkańców    – mówi Iwona Rogalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tym razem działania będą realizowane również w placówkach oświatowych, by pokazać, że osamotnione dzieci, to często koleżanki i koledzy z klasy, z podwórka, z mieszkania obok.  

- Ważne jest, by dzieci darzyły większą empatią swoje koleżanki i kolegów z rodzin zastępczych. Stąd pomysł napisania przez dzieci listu do koleżanki czy kolegi, którzy są w pieczy zastępczej. Do naszych działań chcemy także włączyć tyską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną -   dodaje Iwona Rogalska. 

Informacje o kampanii pojawiły się w przestrzeni miejskiej - na przystankach, w szkołach, w dziale pieczy Zastepczej MOPS Tychy, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, bibliotekach oraz tyskich parafiach. Plakaty znajdują się także w tyskich trolejbusach oraz w budynku dworca PKP.

- Wierzymy, że kolejna edycja kampanii pozwoli uwrażliwić tyszan na potrzeby dzieci, które w danym momencie potrzebują pomocy i wsparcia - mówi Magdalena Łuka, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

Co istotne, bycie rodzicem zastępczym nie jest równoznaczne z adopcją. To tymczasowa forma pieczy nad dzieckiem, którego rodzice nie mogą sprawować nad nim bezpośredniej opieki. Z chwilą, gdy rodzice biologiczni uporają się ze swoim problemami, dzieci te wracają do domów.

Nie każdy może jednak zostać rodziną zastępczą. Jakie trzeba spełnić wymagania, jasno określają przepisy. Rodzinami zastępczymi moga zostać osoby, które nie miały nigdy konfliktu z prawem, którym władza rodzicielska nie była ograniczona i pozbawiona. Mogą nimi także zostać osoby żyjące samotne. Nie posiadanie swoich dzieci także nie wyklucza bycia rodzicem zastępczym.

Więcej informacji o rodzicielstwie zastępczym można znaleźć na stronie: bezpiecznarodzina.tychy.pl oraz w Dziale Pieczy Zastępczej ul. Andersa 6 a, tel: 32 326 43 92 email: dpz@mops.tychy.pl.


W 2022 roku przeprowadzono rozmowy z 26 rodzinami zainteresowanymi tworzeniem rodzinnej pieczy zastępczej. W wyniku rozmów 17 osób zadeklarowało chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej i złożyło prośby o udział w procedurze kwalifikacyjnej oraz szkoleniu. W trakcie procedur kwalifikacyjnych 7 osób uzyskało zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, z tego 5 osób, które ukończyły szkolenie w czerwcu 2022 r. i spełniły ustawowe kryteria. Natomiast 2 osoby odbyły szkolenie u innego organizatora pieczy zastępczej, a otrzymały zaświadczenia kwalifikacyjne w tyskim Ośrodku.
Następnie kolejne 7 osób zostało zakwalifikowanych do szkolenia i oczekują na jego rozpoczęcie. Jedna osoby zrezygnowała w trakcie trwania procedury kwalifikacyjnej z dalszego udziału w postępowaniu. W trakcie procedury kwalifikacyjnej, 4 osoby, między innymi z uwagi na swoją motywację do sprawowania pieczy nad dziećmi, zostały skierowane do Ośrodka Adopcyjnego.

Dla dobra dziecka - wywiad z Iwoną Rogalską, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach>>

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.