Bezpiecznej drogi!

Niezależnie od tego, czy przemieszczasz się rowerem, hulajnogą, na deskorolce, rolkach czy pieszo - znaj zasady i bądź bezpieczny!

 

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

GDZIE MOŻESZ JEŹDZIĆ HULAJNOGĄ ELEKTRYCZNĄ

Jako użytkownik elektrycznej hulajnogi możesz:

 • korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszasz lub zamierzasz skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
 • korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
 • wyjątkowo możesz poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:
  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

KTO MOŻE JEŹDZIĆ HULAJNOGĄ ELEKTRYCZNĄ

Osoby w wieku od 10 lat do 18 lat - pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

CZEGO NIE MOŻESZ ROBIĆ NA HULAJNODZE

 • Kierować hulajnogą gdy jest się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.
 • Przewozić hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów.
 • Ciągnąć lub holować hulajnogą elektryczną inne pojazdy.

PARKOWANIE HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ

Hulajnogi elektryczne należy parkować na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca:

 • hulajnoga elektryczna ma być ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
 • hulajnoga elektryczna ma być ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych ma być taka, by nie utrudniać im ruchu (nie mniejsza niż 1,5 m).

WAŻNE! Hulajnoga elektryczna może zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

JAKIE KARY ZA NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ

Prawo przewiduje kary:

 • Za poruszanie się z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. 
 • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 500 zł.
 • Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 50 zł.
 • Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 50-100 zł.

ROWER GDZIE MOŻESZ JEŹDZIĆ ROWEREM

Rowerzyści zobowiązani są do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza. Oznacza to, że jeśli wzdłuż jezdni jest wyznaczona droga jednokierunkowa dla rowerów, to obowiązek poruszania się nią jest tylko w jednym kierunku. Natomiast rowerzysta jadący w przeciwnym kierunku musi poruszać się po jezdni.

Przepisy zabraniają jeżdżenia rowerem po chodniku, jednak istnieją wyjątki:

 • Możesz korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych wyjątkowo, gdy opiekujesz się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem.
 • Możesz korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych gdy są spełnione jednocześnie trzy warunki: chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h i brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego;
 • Możesz korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) - wówczas należy jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

JAK PORUSZAĆ SIĘ ROWEREM - WAŻNE ZASADY

Włączanie się do ruchu

Wjeżdżając z drogi rowerowej na jezdnię włączasz się do ruchu, więc ustąp (!) pierwszeństwa pozostałym uczestnikom ruchu. [Wynika to z art. 17 ust. 1 pkt 3a ustawy prawo o ruchu drogowym]

Przejście dla pieszych 

Zgodnie z przepisami drogowymi jesteś zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go przez przejście dla pieszych jeśli chcesz je przekroczyć. Przejeżdżanie rowerem po „zebrze” jest niedozwolone, a ignorowanie tego przepisu grozi mandatem karnym.

Jeżeli jest przejazd dla rowerzystów- możesz przejechać na drugą stronę drogi.

Pamiętaj jednak, że nie zwalnia Cię to z obowiązku zachowania ostrożności i upewnienia się czy na pewno bezpiecznie możesz przekroczyć jezdnię.

Urządzenie wspomagające ruch to nic innego jak to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

GDZIE I JAK 

Pamiętaj, że:

 • Możesz korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.
 • Na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny.
 • Gdy korzystasz z chodnika albo drogi dla pieszych, poruszasz się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowujesz szczególną ostrożność, ustępujesz pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniasz jego ruchu.
 • Przekraczając jezdnię masz obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch pamiętaj by:

 • Poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa.
 • Przy wymijaniu zachowuj bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu.
 • Przy omijaniu zachowaj bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.
 • Przed wyprzedzaniem upewnij się, czy masz dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.
 • Zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachowaj szczególną ostrożność i ustąp pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

CZEGO NIE MOŻNA ROBIĆ

 • Poruszać się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu - mandat 200 zł.
 • Przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku - mandat 50 zł.
 • Ciągniąć pojazdu lub ładunku - mandat 50 zł.
 • Czepiać się pojazdów - mandat 100 zł.
 • Poruszać się tyłem - mandat 50 zł.

KTO MOŻE JEŹDZIĆ

Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

Pieszy jest to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, osobę w wieku do 10lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

ZASADY DLA PIESZYCH

Jako pieszy jesteś obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, a na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby z niepełnosprawnością, korzystając z tej drogi, musi ustąpić miejsca rowerowi.

W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania, gdzie dzieci w tym wieku mogą poruszać się samodzielnie.

Poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jesteś obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszasz się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Przechodzenie przez jezdnię i torowisko

 • Wchodząc na przejście dla pieszych lub znajdujący się na tym przejściu masz pierwszeństwo przed pojazdem.
 • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Takie przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że pieszy nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
 • Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, jest on zobowiązany z niego korzystać.
 • Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.
 • Jeśli przejście dla pieszych jest wyznaczone na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni jest traktowane jako odrębne. Zasadę tę stosuje się też odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni (np. tzw. azyli dla pieszych).

CZEGO NIE MOŻNA ROBIĆ

 • wchodzić na jezdnię:
  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
 • przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi
 • zwalnianiać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
 • przebiegać przez jezdnię,
 • chodzić po torowisku,
 • wchodzić na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
 • przechodzić przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Co grozi za popełnienie wykroczenia? 

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio pod jadący pojazd:

 • na przejściach dla pieszych – mandat 150 zł
 • w miejscach innych niż przejścia dla pieszych – mandat 200 zł

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi – mandat 200 zł.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi:

 • na obszarze zabudowanym – mandat 50 zł
 • na obszarze niezabudowanym – mandat 100 zł

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych – mandat 50 zł.

Chodzenie po torowisku – mandat 50 zł.

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie – mandat 2000 zł.

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych – mandat 300 zł.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony – mandat 200 zł.

Zwalnianie kroku, zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, przebieganie przez jezdnię – mandat 50 zł.

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku – mandat 100 zł.


KAMPANIA "BEZPIECZNEJ DROGI!"

14 sierpnia 2023 r. rozpoczęła się miejska kampania "Bezpiecznej drogi". Działanie ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy tyszan o zasadach, jakimi powinni się kierować podczas codziennego korzystania z między innymi dróg, chodników czy ścieżek/dróg rowerowych. 

Akcję organizuje Urząd Miasta Tychy, Miejska Komenda Policji w Tychach przy wsparciu tyskiego Oficera Rowerowego, Oficera Pieszego. Ambasadorem akcji został Adrian Rzytki - tyski tiktoker, do niedawna kierowca tyskiego trolejbusu. Więcej o starcie kampanii w informacji prasowej.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.