Praca - pomoc w zatrudnieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy

Праця – допомога при працевлаштуванні від Повітової адміністрації праці в Тихах

Робота в Польщі та медичне обслуговування для громадян України

  • Громадяни України, які з 24.02.2022р. прибули до Польщі безпосередньо з України, можуть легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців (починаючи з 24.02.2022р.) та володіють спеціальними правами.
  • За умови легального перетину кодону та перебування у Польщі, українці користуються спеціальними правами та можуть легально працювати на будь-якого роботодавця в Польщі без додаткових формальностей.
  • Також, громадяни України, перебування якого в Польщі вважається законним, мають право на безкоштовні медичні послуги.
  • Вільний доступ до ринку праці можливий через систему praca.gov.pl.
  • У випадку прийняття на роботу громадянина України, роботодавець через систему praca.gov.pl зобов'язаний повідомити про це протягом 14 днів з моменту початку роботи українського громадянина. Надіслати такі повідомлення в іншій формі, наприклад, у паперовій не можна.
  • Для кожного укладеного договору надсилається окреме повідомлення.
  • Громадянам України, які раніше працювали у Польщі, наприклад, на підставі заяви про доручення роботи іноземцю, не потрібно нічого робити для продовження легальної праці. Якщо громадянин України хоче змінити роботодавця, роботодавець повинен повідомити про це службу зайнятості.
  • Громадяни України, які користуються спеціальними правами з 24.02.2022 року, та інші громадяни України, які на законних підставах проживали/проживають в Польщі, можуть зареєструватися як безробітна особа на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.
  • На ринку праці такі українці володіють рівними правами як і польські громадяни. Тому вони можуть скористатися працевлаштуванням, профорієнтацією, стажуванням, навчанням або субсидованим працевлаштуванням.

Українці, які можуть та бажають працювати, повинні подати заявку на реєстрацію. Всю інформацію про реєстрацію можна отримати в Районному управлінні праці міста Тихи (Powiatowy Urząd Pracy Tychy ) за адресою ul. Budowlanych 59 в каб. 310. Довідка за номером телефону +(48) 32 781 58 73 та електронною поштою: gozdek@pup.tychy.pl. 

Важливо для працедавців! Подавайте пропозиції про роботу через трудовий офіс, включаючи пропозиції про роботу для громадян України. Кожна подана пропозиція про роботу переходить до загальнодоступної Центральної бази даних пропозицій про роботу (CBOP). CВOP також пропонує роботу українською мовою.

https://oferty.praca.gov.pl

Інформація для працедавців: (Powiatowy Urząd Pracy Tychy) за адресою ul. Budowlanych 59 в каб. 301, oferty@pup.tychy.pl тел.  +(48) 32 781 58 67

Відвідайте нашу веб-сторінку, яка доступна українською:  https://tychy.praca.gov.pl


Praca - pomoc w zatrudnieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy

Obywatele Ukrainy, którzy od 24.02.2022r. przybyli do Polski mogą legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy licząc od dnia 24.02.2022r. i korzystać ze specjalnych uprawnień. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce uznawany jest za legalny jest uprawniony do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do urzędu pracy poprzez system praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. Nie ma możliwości składania takich zawiadomień w innej formie np. papierowej. Obowiązek dotyczy każdej zawieranej umowy. Obywatel Ukrainy, który wcześniej pracował np. na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować. Jeśli obywatel Ukrainy chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Ten pracodawca musi jedynie pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do urzędu pracy.

Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24.02.2022r. oraz każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Polsce może zarejestrować się jako osoba bezrobotna na takich samych zasadach jak obywatel Polski. W stosunku do takiej osoby mogą być kierowane instrumenty rynku pracy takie same jak w stosunku do obywateli Polski. Mogą zatem korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, mogą być kierowani na staże, szkolenia czy subsydiowane zatrudnienie. Do rejestracji powinny zgłaszać się osoby zdolne i gotowe do podjęcia pracy. Wszelkich informacji na temat rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach można uzyskać w pok. 310, pod nr telefonu 32 781 58 73 oraz adresem e-mail: gozdek@pup.tychy.pl

Zachęcamy pracodawców do składania ofert pracy za pośrednictwem urzędu pracy w tym ofert pracy dla obywateli Ukrainy. Każda złożona oferta pracy trafia do ogólnodostępnej Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP). W CBOP znajdują się również oferty pracy w języku ukraińskim.

https://oferty.praca.gov.pl

Informacja: pok. 301, tel. +48 32 781 58 67, e-mail: oferty@pup.tychy.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Strona dostępna jest również w języku ukraińskim https://tychy.praca.gov.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.