Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Грошова допомога на проживанням та харчування громадян України

Від 12.03.2022 р., згідно Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, передбачено наступні зміни. Суб’єкт, зокрема фізична особа, яка веде домашнє господарство і забезпечує проживання та харчування громадян України, які прибули на територію Польщі від 24.02.2022 р. безпосередньо з території України ( в т.ч. є власникам Карти поляка), може подати запит на грошову допомогу не довше ніж на 120 днів (нещодавно період було продовжено з 60 днів).Допомога виплачується з моменту розміщення.

Розмір допомоги - 40 злотих на особу на добу.

Положення Закону не поширюються на громадян України:

1) які володіють:

а) дозволом на постійне проживання;
б) дозволом на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу;
в) дозволом на тимчасове проживання;
г) статусом біженця;
д) додатковим захистом;
е) згодою на толерантне перебування;

2) які зробили наступні дії:

а) подали заяву про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені якої подано такі заяви;
б) заявили про свій намір подати заяву про надання міжнародного захисту в Республіці Польща або кого такі заяви стосуються.

Муніципалітет може обумовити призначення або виплату допомоги перевіркою умов проживання і харчування.

Допомога не нараховується, якщо умови проживання та харчування шкодять життю або здоров’ю людей, а також якщо в заяві міститься неправдива інформація.

Заявки можна подавати безпосередньо в Wydziale Gospodarki Lokalowej - al. Niepodległości 49  (вхід з боку Pałacu Ślubów - Палацу одружень, перший поверх). Інформація за телефонами: 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-56.


Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Ustawa z   12 marca 2022   r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju z terytorium Ukrainy oraz posiadającym Kartę Polaka, może być  przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytuł, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu.

Wysokość świadczenia ustalona została w kwocie   40 zł za osobę dziennie.

Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy:
1)   posiadających:
a) zezwolenie na pobyt stały                                                                      
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej                  
c) zezwolenie na pobyt czasowy                                                                                                  
d) status uchodźcy                                                                                                  
e) ochrony uzupełniającej       
f) zgodę na pobyt tolerowany

2) którzy:
a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub których takie deklaracje dotyczą.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski są załatwiane bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej (wejście od strony Pałacu Ślubów - parter). Numery tel.: 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-56

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.