30 maja 2023 10:35

Strategiczna mapa hałasu miasta Tychy jest dokumentem mającym na celu określenie narażenia obszaru miasta na hałas pochodzący od różnych źródeł w ujęciu długookresowym. Dokument ten został opracowany na zlecenie Gminy Miasta Tychy w roku 2022.

Mapa obejmuje wyniki obliczeń, pomiarów i analiz w odniesieniu do trzech źródeł hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego. Na tej podstawie możliwe jest wytypowanie terenów wymagających ochrony przed hałasem, a w dalszej kolejności zaplanowanie działań naprawczych mających na celu poprawę warunków akustycznych w mieście.

Obowiązek opracowania strategicznych map hałasu dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy wynika z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Ww. dyrektywa zobowiązuje aglomeracje do utworzenia mapy hałasu, której aktualizację należy wykonać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Strategiczna mapa hałasu Miasta Tychy pełni funkcję informacyjną oraz stanowi podstawę do opracowania Programu ochrony przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska. Program Ochrony Środowiska przed hałasem stworzony zostanie przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Część opisowa mapy dostępna jest poniżej.

Część graficzną można przeglądać w Internetowym Planie Miasta - SIT

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.