Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Грошова допомога на проживанням та харчування громадян України

Від 12.03.2022 р., згідно Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, передбачено наступні зміни. Суб’єкт, зокрема фізична особа, яка веде домашнє господарство і забезпечує проживання та харчування громадян України, які прибули на територію Польщі від 24.02.2022 р., від дня перетину кордону не пройшло більше як 120 днів, може подати запит на грошову допомогу не довше ніж на 120 днів (нещодавно період було продовжено з 60 днів). Допомога виплачується з моменту розміщення.

Розмір допомоги - 40 злотих на особу на добу.

Положення Закону не поширюються на громадян України:

1) які володіють:

а) дозволом на постійне проживання;
б) дозволом на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу;
в) дозволом на тимчасове проживання;
г) статусом біженця;
д) додатковим захистом;
е) згодою на толерантне перебування;

2) які зробили наступні дії:

а) подали заяву про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені якої подано такі заяви;
б) заявили про свій намір подати заяву про надання міжнародного захисту в Республіці Польща або кого такі заяви стосуються.

Муніципалітет може обумовити призначення або виплату допомоги перевіркою умов проживання і харчування.

Допомога не нараховується, якщо умови проживання та харчування шкодять життю або здоров’ю людей, а також якщо в заяві міститься неправдива інформація.

ОНОВЛЕНО! Відповідно до   Постанови Ради міністрів Польщі №1336 від 24 червня 2022 року, внесені зміни в умови надання допомоги та про випадки продовження таких виплат.

Уряд може продовжити строк виплати допомоги на строк понад 120 днів, якщо громадянин України:

1) має інвалідність, ступінь інвалідності, що підтверджено відповідними документами;

2) має документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий в Україні;

до п. 1-2:  допомога продовжується і на осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю та кожній неповнолітній дитині осіб, вказаних в п.1-2 

3) є особою старше 60-ти років (для жінок) або 65-ти років (для чоловіків);

4) є вагітною жінкою або особою, яка виховує дитину віком до 12 місяців;

до п. 4: допомога продовжується для вагітної жінки та для кожної її неповнолітньої дитини або для опікуна, який виховує дитину до 12 місяців та для всіх неповнолітніх дітей в такій сім'ї

5) самостійно опікується трьома або більше дітьми на території Республіки Польща;

до п. 5: допомога продовжується для опікуна та для кожної неповнолітньої дитини 

6) є неповнолітнім і перебуває під опікою тимчасового опікуна (опікун повинен надати відповідні документи).

до п. 6:   допомога продовжується для неповнолітнього, для його тимчасового опікуна та для всіх неповнолітніх дітей тимчасового опікуна.


Заявки можна подавати безпосередньо в Wydziale Gospodarki Lokalowej - al. Niepodległości 49  (вхід з боку Pałacu Ślubów - Палацу одружень, перший поверх). Інформація за телефонами: 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-56.


Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

 

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zmianami) przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju z terytorium Ukrainy może być  przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 120 dni, licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Wysokość świadczenia ustalona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Takiej weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Wydziału Gospodarki Lokalowej naszego Urzędu.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku  we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski  składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski są załatwiane bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej (wejście od strony Pałacu Ślubów - parter). Numery tel.: 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-56,

WAŻNE!

W terminie do 15 lipca 2022 r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym nr pesel, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r., na formularzach wniosków obowiązujących przed dniem 30 kwietnia 2022 r.                    

Wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383) składa się w terminie do 31 lipca 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie, pozostawia sie bez rozpoznania.        

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy  niż 120 dni,  w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości swiadczenia pieniężnego przysługującego w tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1336).

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.