31 października 2017 13:51

Edukacja społeczeństwa uznawana jest za kluczowy element walki o czyste powietrze na całym świecie.

W Tychach, działania edukacyjne prowadzone są od czasów wdrożenia pierwszego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2002 roku. Nasze miasto było wówczas prekursorem organizacji dofinansowania na modernizację przydomowych kotłowni. Od tego czasu minęło piętnaście lat, program podlega zmianom obejmując coraz więcej możliwości podniesienia ekologicznej efektywności małych kotłowni. Rośnie świadomość społeczna problemu, jednakże wciąż zmiany są zbyt wolne, abyśmy mogli cieszyć się czystym powietrzem.

Wyjątkowo zły stan powietrza na początku 2017 roku, dał się we znaki wszystkim mieszkańcom polskich miast. Również tyszanom. W styczniu i lutym odnotowaliśmy rekordową liczbę dni, w których poziom zanieczyszczeń groźnych dla zdrowia i życia wielokrotnie przekraczał dopuszczalne normy lub wręcz osiągał pułap alarmowy. Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego o śmiertelności Polaków w I kwartale 2017, w styczniu 2017 r. mieliśmy o ponad jedną trzecią zgonów więcej niż w styczniu 2016. Środowisko lekarskie informowało z kolei o zauważalnie zwiększonej zachorowalności i wydłużonym czasie zdrowienia u pacjentów na początku roku w porównaniu z latami ubiegłymi. Natężenie problemu spowodowało wyjątkowe zainteresowanie społeczne tematem, jak również intensyfikację działań samorządów. Jednym z efektów było wypracowanie i wdrożenie przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. uchwały antysmogowej zaostrzającej prawo dotyczące kotłowni przydomowych.

W Tychach, w drugim kwartale 2017, zorganizowano serię spotkań z mieszkańcami w dzielnicach domków jednorodzinnych, wspólnie z dostawcami ciepła - alternatywnymi do kotłów węglowych (PEC, PGNiG). Tematem były możliwości jakie daje Program Ograniczenia Niskiej Emisji i nadchodzące zmiany w prawie lokalnym dotyczącym przydomowych kotłowni.

Wzmożono również działania edukacyjne skierowane do dzieci – skutecznych ambasadorów czystego powietrza. We wrześniu zorganizowano pierwszą edycję ekologicznej imprezy miejskiej „Tyskie Żywioły”, skierowaną do rodzin, a skoncentrowaną na promowaniu poprzez zabawę postaw ekologicznych również w zakresie sposobów ogrzewania domów. Do współorganizacji imprezy zostali zaproszeni dostawcy energii, wody, usług komunalnych oraz podmioty zajmujące się ekologiczną edukacją społeczną, takie jak: PEC Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Tauron Ciepło Sp. z o.o., Master Odpady i Energia Sp. z o.o., RCGW SA., RPWiK w Tychach SA., Lasy Państwowe oraz Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach.

 

Do kampanii włączane są placówki oświatowe. Założeniem tego obszaru działań jest pozostawienie dobrowolności w tworzeniu własnych programów szkół i przedszkoli, dopasowanych do zasobów kadrowych, dzieci i istniejących programów edukacyjnych w danej placówce. Działania te wspierane są przez tyski Urząd Miasta poprzez dostarczanie materiałów drukowanych – plakatów i ulotek.

O współpracę proszone są również tyskie parafie zlokalizowane w dzielnicach obrzeżnych. W momencie wejścia w życie nowelizacji prawa lokalnego – tzw. uchwały antysmogowej, parafie umieszczały na tablicach ogłoszeń informacje o zmianach. Proszone były również o wsparcie w ramach edukacji lokalnej społeczności. Wsparcie takie dostosowane jest do możliwości parafii i zawiera informowanie parafian o problemie smogu i możliwych działaniach na rzecz ochrony czystego powietrza. Miasto dostarcza do parafii ulotki, które mają być narzędziem informacyjnym w trakcie wizyt duszpasterskich (kolęd).

Materiały informacyjne dystrybuowane są przez Straż Miejską, współpracujące parafie oraz szkoły i przedszkola.

 

 

 

Źródło: Onet.pl

Źródło: Powietrze.Sląskie.pl

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.