23 maja 2024 8:04

Do 3 czerwca trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji planu adaptacji miasta Tychy do zmian klimatu do roku 2030.

Formy konsultacji:

Zbieranie uwag w formie:

• pisemnej na adres: Prezydent Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub ePUAP:/UMTychy/skrytka.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

• elektronicznej na stronie internetowej razemtychy.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 5 ogłoszenia. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

  1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Wydział/Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział: Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

Osoba do kontaktu: Justyna Kudłacik

Telefon: 32 776 39 04

Pełna informacja wraz z dokumentami dostępna jest na stronie konsultacji.

Konsultacje z NGO>>

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.