2 kwietnia 2020 10:54

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach można składać wnioski na niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

Pożyczka, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:

  • może być udzielona do wysokości 5 000 zł,
  • posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski
  • może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Z pożyczki mogą skorzystać tylko ci mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie, mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące wsparcia i wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.
Wnioski można wysłać pocztą albo wrzucić do skrzynki, znajdującej się obok portierni na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (od godz. 8-15).

Jednocześnie pracownicy PUP zalecają skorzystanie z możliwości elektronicznego złożenia wniosku.

KORONAWIRUS - aktualne informacje dla przedsiębiorców

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.