26 lutego 2009 12:09

W Tychach rusza rekrutacja do programu stypendialnego dla studentów – „Eurostypendium drogą do dyplomu” wdrażanego przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

To kolejna szansa dla tyskich studentów, aby uzyskać wsparcie finansowe na edukację.
Do 20 marca br. zainteresowani studenci mogą składać w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy (IX piętro, pok. 907) wnioski o przyznanie stypendiów. Wnioski można pobierać od 3 marca br. od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.
O stypendium mogą ubiegać się studenci posiadający stałe zameldowanie na terenie miasta Tychy oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie miesięczny dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł netto (jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko). Składany komplet dokumentów musi zawierać:
- wniosek o przyznanie stypendium,
- zaświadczenie o statusie studenta potwierdzone przez uczelnię,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego stałe miejsce zameldowania na terenie miasta Tychy (oryginał do wglądu),
- odpowiednie zaświadczenia o dochodach dokumentujące dochód na członka rodziny za rok 2007 określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005 r., Nr 105, poz.881 z późn.zm. Należy także dostarczyć zaświadczenie o dochodach dla każdego pełnoletniego w 2007 roku członka rodziny.
Stypendia mają być wypłacane za obecny rok akademicki 2008/2009, tj. przez 9 miesięcy, od października do czerwca. Wypłata stypendiów planowana jest na połowę kwietnia br.
Realizacja projektu uzależniona będzie od otrzymania środków na ten cel przez Śląski Urząd Marszałkowski, a więc złożenie wymaganych dokumentów oraz spełnienie wszystkich kryteriów nie jest równoznaczne z przyznaniem i otrzymaniem stypendium przez studenta. W przypadku pozytywnego zaopiniowania projektu Urzędu Marszałkowskiego tyscy studenci będą mogli liczyć na wypłatę stypendium w kwocie około 350 zł miesięcznie.
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 032 776 39 07.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.