28 listopada 2011 12:01

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach informuje, że na obszarze województwa śląskiego występuje niekorzystna sytuacja aerosanitarna spowodowana przekroczeniami wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Śląski Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska apeluje do mieszkańców województwa śląskiego o zaprzestanie spalania odpadów. "Spalanie jakichkolwiek odpadów na powierzchni ziemi zawsze powoduje negatywne skutki dla naszego zdrowia. Do powietrza emitowana jest wtedy cała gamy szkodliwych substancji. Dotyczy to również spalania odpadów zielonych - traw i liści. Dym wytwarzany podczas ich palenia zawiera pył i inne zanieczyszczenia, często nie mniej szkodliwe dla naszego zdrowia niż emisja przemysłowa.

 

Praktyki, o których mowa wyżej, zawsze są naganne, jednak w okresach występowania w powietrzu wysokich stężeń zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu zawieszonego PM10 - szczególnie niebezpieczne. Powodują one dalszy jego wzrost, stanowiąc dla nas wszystkich zagrożenie zdrowotne. Właściciele domków jednorodzinnych i użytkownicy ogródków działkowych powinni zwrócić się do władz gminy oraz do zarządców ogródków działkowych o wyznaczenie miejsc magazynowania odpadów zielonych. Należy pamiętać, że ich palenie stwarza także bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze względu na kłęby dymu snujące się nad drogami.

 

Równocześnie apeluję o zaprzestanie palenia śmieci w paleniskach domowych. Jest to jeden z istotnych elementów wpływających na bardzo złą jakość powietrza w sezonie zimowym w naszym województwie.

Wspólnymi siłami, poprzez dobre praktyki ekologiczne mieszkańców oraz działania administracyjne mające na celu doprowadzenie do zdecydowanej poprawy jakości powietrza w województwie śląskim (Program Ochrony Powietrza uchwalony przez Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego w czerwcu 2010 roku), przyczynimy się do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.

 

Zalecenia dla ludności

 

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

  1. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze,
  2. osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).

Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego - takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności, to

-        unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu,

-        zaleca się aby osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, pozostawały w pomieszczeniach, a także

-        ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych w celu zmniejszenia w powietrzu zawartości dwutlenku siarki.

                                                                                                                            

Zwracam się z apelem do mieszkańców najbardziej zagrożonych rejonów województwa o:

-        ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych;

-        rezygnację ze spacerów z dziećmi;

-        ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;

-        unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.

 

 

Informujemy również, że dane o aktualnych warunkach aerosanitarnych w województwie śląskim opublikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach".

http://www.katowice.pios.gov.pl/


oraz Systemu Prognoz Jakości Powietrza


www.spjp.katowice.pios.gov.pl

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.