26 marca 2024 11:07

Od 26 marca do 24 kwietnia trwają konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach.

Konsultacje społeczne prowadzone będą od 26 marca br. do 24 kwietnia br. w formie:

  1. zbierania uwag do projektu dokumentu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy od 26 marca br. do 24 kwietnia br. z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, wraz ze wskazaniem, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą, na piśmie w postaci:
  • papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  • elektronicznej – za pomocą:
  1. elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ,
  2. poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl .
  3. spotkania otwartego, które odbędzie się 4 kwietnia br. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu i zadawanie pytań.
  4. dyżurów projektanta w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy w godzinach pracy Urzędu od 26 marca br. do 24 kwietnia br.

Formularz do składania uwag oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Link do zdalnej dyskusji zostanie udostępniony w dniu spotkania otwartego w powyższej zakładce.

Wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Tychy i uzasadnieniem zostanie zawarty w raporcie podsumowującym przebieg konsultacji społecznych, przedstawianym Radzie Miasta Tychy wraz z projektem Uchwały. Ostateczne rozstrzygnięcie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Tychy pozostanie w gestii Rady Miasta Tychy, przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem Uchwały.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.