9 stycznia 2023 9:56

W roku 2023 na terenie miasta Tychy działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku składa oświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz wniosek o jej udzielenie. Dokumenty te należy przesłać do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy (dopiero po ich sprawdzeniu  weryfikacji możliwe będzie zapisanie osoby na poradę prawną).

GDZIE I KIEDY SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

 

Lp.

Rodzaj punktu

Adres punktu

Dni i godziny dyżurów

Mediacja

1.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30,

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

900 - 1300 *

 

 

 

 

mediator dostępny w każdy poniedziałek 

2.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Nowokościelna 27

od poniedziałku do piątku 1300 - 1700*

mediator dostępny w każdy wtorek

3.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

prowadzony przez organizację pozarządową

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30,

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

1330 - 1730*

 

mediator dostępny od wtorku do piątku 

4.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową

ul. Grota Roweckiego 42
p. 327

od poniedziałku do piątku

800 - 1200*

 

mediator dostępny w każdy dzień 

5.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową

ul. Grota Roweckiego 42
p. 327

od poniedziałku do piątku

1230 - 1630*

 

mediator dostępny od poniedziałku do czwartku  

*z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020. poz. 1920).

Wszystkie punkty są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie punkty działają w trybie hybrydowym, to znaczy, że porady mogą być udzielane stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku porady udzielanej na odległość, wykonawca pełniący dyżur wykonuje kontakt telefoniczny na wskazany numer telefonu.

W przypadku porad stacjonarnych, w czasie epidemii, konieczne jest działanie w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej w Tychach znajdują się na stronie umtychy.pl/pomoc-prawna.


Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej finansowane jest z dotacji celowej będącej w dyspozycji Wojewody Śląskiego, udzielonej Miastu Tychy.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.