20 października 2021 13:58

Od 8 listopada 2021 r. Polacy, którzy ukończyli 12 lat, będą mogli składać wnioski o wydanie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną – odciskami palców.

Będą one zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu.

Minister Cyfryzacji ogłosił w Dzienniku Ustaw komunikat o wdrożeniu z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Od 8 listopada 2021 r. Polacy, którzy ukończyli 12 lat, będą mogli składać wnioski o wydanie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Będą one zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu. Dodatkowo do warstwy graficznej dowodu powróci odwzorowanie cyfrowe podpisu posiadacza. Będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Nie zmienią się natomiast wymagania dotyczące fotografii.

Fotografia musi być wykonana w odpowiedni sposób:

 • na jednolitym, jasnym tle, z równomiernym oświetleniem i dobrą ostrością
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • z twarzą na wprost z zachowaniem symetrii w pionie, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami lub oprawką okularów, patrzącymi na wprost – brwi, oczy i źrenice widoczne
 • z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (bez uśmiechu)
 • odwzorowująca naturalny kolor skóry
 • obejmująca Twój wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • musi być kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm
 • nie może być starsza niż 6 miesięcy!

W przypadku wniosku elektronicznego dla dziecka do 12 roku życia, dodatkowo fotografia musi być w formie pliku o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm. Nie może to być skan fotografii. 

Wymóg osobistego stawiennictwa

Od 2 sierpnia 2021 r. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistej wizyty w urzędzie miasta. Od 8 listopada 2021 r. osoba, która ukończyła 12 rok życia będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców oraz własnoręcznego czytelnego podpisu. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych względami medycznymi, urzędnik będzie mógł zwolnić z obowiązku złożenia podpisu lub odcisków palców. Czynność odbioru nowego dowodu również będzie wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie. Przy odbiorze dowodu nastąpi weryfikacja odcisków palców zawartych w warstwie elektronicznej dowodu.

Wnioski dla dzieci do 12 roku życia będzie można składać w urzędzie lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem usługi na stronie www.gov.pl. Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty osoby składającej wniosek (rodzic, opiekun wyznaczony przez sąd lub kurator).

Szczegółowe wytyczne dot. procedury ubiegania się o nowy dowód osobisty będą dostępne na stronie bip.umtychy.pl w zakładce „sprawy/wyszukiwanie spraw” po wdrożeniu zmian.

Terminy ważności nowych dowodów

Zmienią się także terminy ważności nowych dowodów w zależności od wieku posiadacza tego dokumentu: dowody wydawane osobom, które nie ukończyły 12 roku życia będą ważne 5 lat od daty wydania. Dowody wydawane osobom, które ukończyły 12 rok życia – 10 lat. W przypadku chwilowego braku możliwości pobrania odcisków palców, dowód będzie wydawany na okres 12 miesięcy.

Mobilna stacja urzędnika

W przypadku osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych, które nie mogą dotrzeć do Urzędu, zostanie wdrożone nowe rozwiązanie – mobilna stacja urzędnika. Przedstawiciel Urzędu – po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku - uda się do miejsca pobytu obywatela i wszystkie formalności związane z dowodem osobistym zostaną załatwione bez wychodzenia z domu.

Skąd wynikają te zmiany

Wdrożenie zmian podyktowane jest przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się. 

Ważność dotychczasowych dowodów

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymieniać ich na nowe.


Nowy e-dowód, tak jak dotychczas, będzie zawierał certyfikaty:

 • Certyfikat potwierdzenia obecności – znajduje się w każdym dowodzie; nie wymaga kodu PIN.
 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – znajduje się w dowodzie każdej osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wymaga 4-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 1).
 • Certyfikat podpisu osobistego (nie jest obowiązkowy) – za zgodą posiadacza dowodu, umieszczany jest w dokumencie osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w dowodach osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, jeśli zgodę wyrazi rodzic, opiekun lub kurator. Nowością w przypadku tego certyfikatu jest to, że osoba która składa wniosek o wydanie dowodu nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin – samodzielnie (bez rodzica) może wyrazić zgodę na ten certyfikat. Użycie certyfikatu podpisu osobistego wymaga 6-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 2).

W e-dowodzie jest również przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – zaimplementowanie tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. 

Kody PIN1 i PIN 2 ustala się w urzędzie miasta przy odbiorze nowego dowodu, albo później -
w dowolnym momencie w okresie ważności e-dowodu, w dowolnym urzędzie miasta/gminy na terenie całego kraju.

Do e-dowodów wydawane są koperty zawierające kod PUK. Jest to kod, który służy do zmiany ustalonych kodów PIN oraz do odblokowania certyfikatów. Po trzykrotnym błędnym wpisaniu kodu PIN certyfikat w dowodzie zostaje zablokowany. Aby go odblokować, należy podać kod PUK.

Do użycia ww. certyfikatów niezbędne jest posiadanie czytnika do e-dowodów lub aplikacji eDO APP. Więcej szczegółów na stronie www.edoapp.pl.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.