Miasto

21 stycznia 2021, 9:55:26

21 i 22 stycznia obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji przypominamy projekty realizowane w z myślą o tyskich seniorach m.in. Koperty życia, Srebrna linia, Kluby Seniora czy program aktywni 60+.

Widok trzymających się dłoni seniora i młodej osoby w tle kwiaty róży

Koperta życia

To inicjatywa rozpoczęta w roku 2016 i skierowana do osób starszych i samotnych (mieszkających bez wsparcia osoby drugiej), polegająca na umieszczeniu w plastikowej oznakowanej kopercie (woreczku) karty zawierającej m.in. informacje na temat przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych operacji i urazów oraz informacji o kontaktach do osób najbliższych.

- Koperty życia przygotowano z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa seniorów i osób samotnych. W razie wypadku lub nagłego zdarzenia, gdy nie ma czasu albo możliwości przeprowadzenia wywiadu, prawidłowo wypełniona karta może pomóc uratować komuś życie – mówi   Anna Szmigiel z Urzędu Miasta Tychy.

Wypełnioną kopertę należy umieścić w lodówce, a na niej przymocować specjalną naklejkę lub magnez, będącą znakiem rozpoznawczym dla służ ratowniczych w momencie interwencji.

- Dzięki tej akcji z pewnością   wzrosła świadomość pacjentów. Wiedzą, że informacje o przebytych chorobach, lekach, jakie zażywają czy ich wyniki badań są bardzo ważne. Nawet ci, którzy nie mają „kopert życia” w swoim domu, spisują na kartce wszystkie ważne informacje. „Koperty życia” spowodowały, że ludzie są przygotowani i to jest bardzo pozytywny efekt tej kampanii -   mówi Michał Rupik, kierownik Pogotowia Ratunkowego w Tychach.

W roku 2016  wydrukowano  5 tysięcy „Kopert Życia”. Pierwsze karty zostały odebrane przez seniorów podczas spotkania w dniu Europejskiego Dnia Seniora zorganizowanego w urzędzie miasta. Obecnie urząd wydrukował 6000 kolejnych. Będą dystrybuowane między innymi: w aptekach, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, podmiotach działalności leczniczej, ośrodkach wsparcia. Cześć trafi też do Rady Seniora i na Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Tyska Srebrna Linia

Srebrna linia to numer telefonu, pod którym dyżurują specjaliści służący seniorom różnego rodzaju poradami.

Dzwoniąc pod numer telefonu 793 516 516 można uzyskać np. wsparcie psychologiczne, informacje o wydarzeniach i ciekawych inicjatywach dla seniorów, drobne doradztwo prawne, np. na co zwrócić uwagę podpisując umowę z operatorem telefonii. Można także dowiedzieć się jak wygląda dostępność i zarezerwowanie leków w aptekach na terenie Tychów, a także  otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów z obsługą telefonu komórkowego czy komputera. Co istotne, zwłaszcza w pandemii dzwoniąc na „srebrną linię” możemy też otrzymać pomoc wolontariuszy np. w zrobieniu zakupów.

Aktywni 60+

Program aktywni60plus to zestaw ulg i  zniżek oferowanych przez partnerów akcji dla osób, które ukończyły 60 rok życia.

- Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności starszych mieszkańców miasta oraz zachęcenie ich do  uczestniczenia w  wydarzeniach kulturalnych i  sportowych. Program umożliwia seniorom rozwijanie talentów i zainteresowań oraz włącza osoby starsze zagrożone wykluczeniem w życie tyskiej społeczności – mówi Anna Szmigiel z UM Tychy.

Osoba, która chce przystąpić do programu powinna przyjść do Urzędu  Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 1) z dokumentem tożsamości oraz wypełnić wniosek. Po  zaakceptowaniu wniosku, senior otrzymuje specjalną kartę uprawniającą do korzystania z rabatów. Karta ważna jest bezterminowo i  wydaje się ją bezpłatnie. Uczestnik może posiadać jedną kartę, a  jego   cz łonkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. 

Dla beneficjentów programu aktywni60plus  prowadzone są zajęcia gimnastyczne Senior60+, w chwili obecnej ze względów pandemicznych zajęcia nie odbywają się, podobnie jak program „druga godzina gratis” , w ramach którego beneficjenci programu nie płacą na drugą godzinę pobytu na terenie Wodnego Parku Tychy.

Kluby Seniora i ośrodki wsparcia

Kluby Senior+ przy ulicy Arkadowej 2 oraz  ul. Barona 30, pok. 428, umożliwiają najstarszym mieszkańcom Tychów aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań. W  klubie organizowane są zajęcia manualne, fotograficzne, taneczne, muzyczne, gimnastyczne oraz zapraszani są eksperci. To  miejsce spotkań dla osób, które ukończyły 60 rok życia i są nieaktywne zawodowo. W  klubie organizowane są:

  • codzienne spotkania przy kawie i  herbacie,
  • zajęcia ruchowe, taneczne, manualne, integracyjne, spotkania z  ciekawymi ludźmi,
  • wycieczki w  ciekawe miejsca w  regionie,
  • wyjścia do kina, teatru, muzeum, groty solnej,
  • imprezy okolicznościowe.

Klub Seniora działa także w Centrum Usług Społecznościowych. W budynku przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 11 znajdują się m.in. mieszkania komunalne, mieszkania chronione, a także Dzienny Dom Seniora i wspomniany już Klub Seniora.

Ośrodki wsparcia dla osób starszych to miejsca spotkań dla ludzi w  podeszłym wieku,   cz ęsto samotnych, z  problemami zdrowotnymi. Dzięki nim seniorzy mogą nawiązać kontakty towarzyskie, być   cz ęścią grupy oraz miło spędzać czas. W Tychach działają trzy takie ośrodki:

  • Ośrodek Christoforos przy parafii bł. Karoliny Kózkówny „Świetlica seniora”,
  • Ośrodek charytatywno-społeczny Oratorium p.w.św. Rodziny – Oratorium Seniora, ul. Elfów 26
  • Ośrodek Wsparcia Seniora „Serio”, ul. Hierowskiego 12.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku to jeden z największych takich uniwersytetów w kraju. Rocznie w zajęciach uczestniczy ponad 1400 słuchaczy. W ofercie są zajęcia z języków obcych (angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski), obsługa komputera, turystyka, rysunek, rękodzieło, sekcja kulturalno-literacka, sekcja wokalno-muzyczna (chór), brydż (obecnie w formie wykładów), nordic walking, gimnastyka i inne. Obecnie, z uwagi na pandemię, zajęcia prowadzone są w systemie hybrydowym – stacjonarnie oraz online.

Kontakt z UTW: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wydział Zamiejscowy  Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Ciasna 3 tel. 32 326 51 01, wew. 300 lub 170.

Miejski Informator dla seniorów

Wydany w styczniu informator dla seniorów zawiera z dane o przywilejach i uprawnieniach dla seniorów, o ofercie dla nich (m.in. UTW, Biblioteka, MCK, MOSiR, siłownie plenerowe, kluby seniora), ale także o bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, badaniach, programach profilaktycznych realizowanych z myślą o seniorach na terenie miasta oraz ważnych  numerach telefonów, adresach szpitali i przychodni zdrowia.

Miejski informator dla seniorów w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy

W wersji papierowej dostępny będzie w BOK Urzędu Miasta, Klubie Senior+, na UTW, w Tyskiej Radzie Seniorów.

Tyska Rada Seniorów

Od 2014 roku na terenie miasta funkcjonuje Tyska Rada Seniorów (TRS).  Rada liczy 15   cz łonków, w tym przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli: organizacji pozarządowych, podmiotu prowadzącego Uniwersytet Trzeciego Wieku, klubów seniora, działających przy instytucjach publicznych oraz spółdzielniach.

Tyską Radę Seniora tworzą osoby, których wiedza i doświadczenie stanowi cenne źródło informacji. W śr ód realizowanych zadań jest opiniowanie i inicjowanie projektów dotyczących seniorów, mających na celu zapobieganie marginalizacji osób starszych. Kadencja Tyskiej Rady Seniorów trwa 4 lata. Tyska Rada Seniorów ma realny wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczności lokalnej.

Tyska Rada Seniorów , ul. Edukacji 11

 e-mail:   rada.seniorow@umtychy.pl

Rusza projekt "Model rehabilitacja kompleksowa"

Rusza projekt "Model rehabilitacja kompleksowa"

Rusza projekt PFRON mający na celu kompleksową rehabilitację i aktywizację zawodową osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia.

Nowy radny w Tychach

Nowy radny w Tychach

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta ślubowanie złożył nowy radny - Ali Nurbagandow. Zastąpił on radną Magdalenę Łukę, która złożyła mandat w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tychy.

Nowa dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

Nowa dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

Od czwartku, 25 lutego br. funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach pełni Iwona Rogalska. Zastąpiła na tym stanowisku Mariannę Feith, która przeszła na emeryturę.

Ostrzeżenie przed wchodzeniem na pokrywę lodową na zbiornikach wodnych

Ostrzeżenie przed wchodzeniem na pokrywę lodową na zbiornikach wodnych

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ostrzega przed wchodzeniem na zamarznięte akweny. Pokrywa lodowa utrzymująca się na zbiornikach wodnych jest bardzo słaba.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×