28 kwietnia 2020 15:10

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach do tej pory wpłynęło prawie 2000 wniosków o pożyczkę, 115 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i 153 wnioski na pokrycie bieżącej działalności gospodarczej. 

Od 1 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Tychach realizuje zadania związane z wprowadzeniem nadzwyczajnych instrumentów dla przedsiębiorców, którzy w wyniku działania COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej oraz instrumentów wsparcia uzależnionych od spadku obrotów gospodarczych: dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, dofinansowania do wynagrodzenia pracowników dla organizacji pozarządowych czy pokrycia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samo zatrudnionych.

Do 28 kwietnia 2020r. wpłynęło blisko2000 wniosków o pożyczkę, 115 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i 153 wnioski na pokrycie bieżącej działalności gospodarczej. 

Nabór wniosków o pożyczkę trwa od 2 kwietnia do wyczerpania środków finansowych czyli ponad 13 milionów 690 tys. złotych.    

- Pożyczkę w wysokości 5000 zł wypłaciliśmy do tej pory ponad 300 przedsiębiorcom. Przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o jej umorzenie pod warunkiem utrzymania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki oraz złożeniu wniosku o umorzenie w ciągu 14 dni od dnia spełnienia powyższego warunku. Może także ubiegać się jednocześnie o wsparcie w ZUS, musi jednak pamiętać, aby środki finansowe pochodzące z różnych źródeł nie były przeznaczane na te same wydatki – wyjaśnia Katarzyna Ptak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

Nabór wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników dla organizacji pozarządowych oraz na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samo zatrudnionych na chwilę obecną został zakończony. Kolejne nabory będą ogłoszone w drugiej połowie maja.

O dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników mogą starać się zarówno mikro, małe jak i średnie przedsiębiorstwa. Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika jest uzależniona jest od spadku obrotów gospodarczych. W przypadku spadku obrotów, o co najmniej:

30% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 300 zł + składki na US

50% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 820 zł + składki na US

80% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 340 zł + składki na US

Podobna zasada dotyczy dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.  W przypadku spadku obrotów, o co najmniej:

30% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 300 zł

50% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 820 zł

80% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 340 zł

- Istotne jest to, że przedsiębiorca, który przewiduje w kolejnych miesiącach dalszy spadek obrotów, może składać wniosek w każdym następnym miesiącu, jednak przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedsiębiorca może ubiegać się jednocześnie o wsparcie w ZUS. W tym przypadku kwota dofinansowania będzie pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne – mówi dyrektor Katarzyna Ptak.

Wnioski można składać elektronicznie  poprzez stronę https://tychy.praca.gov.pl/, można je także przesłać pocztą lub dostarczyć do skrzynki podawczej znajdującej się na terenie urzędu pracy.

- Prosimy rzetelnie i dokładnie wypełniać wnioski oraz  załączać wszystkie niezbędne dokumenty. Prawie 90% złożonych wniosków jest niekompletna i zawiera błędy. Taki wniosek musi być wyjaśniony z wnioskodawcą, odpowiednio uzupełniony i poprawiony, co znacznie opóźnia przekazanie dokumentów celem wypłaty należnych środków finansowych – apeluje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej PUP Tychy oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.