2 kwietnia 2009 13:26

Ruszyła druga edycja programu „Wszyscy Razem” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dofinansowany jest on z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; podziałanie 7.1.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Tychy na realizację programu otrzymały ponad 600 tysięcy złotych, z  tego 70 tysięcy złotych to wkład własny gminy. Z programu mogą skorzystać klienci MOPS, którzy zdecydowali się na zmianę swojego życia poprzez wyjście z pomocy społecznej. Mają temu pomóc nowe formy pracy z klientem jak na przykład treningi umiejętności społecznej, psychoterapie indywidualne i rodzinne, wsparcie doradcy zawodowego czy możliwość skorzystania z sfinansowanych kursów kompetencji. W tym roku pracę w programie podejmie w sumie 91 osób wraz z własną rodziną. Wśród nich są bezrobotni, nieaktywni zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne. Każda z tych grup przechodzi podobne kursy i szkolenia.
16 bezrobotnych przeszło już treningi umiejętności społecznych. Podczas 100 godzin zajęć uczestnicy pracowali nad doskonaleniem swoich zdolności w zakresie skutecznego porozumiewania się z ludźmi, jasnego wyrażania własnego zdania i opinii, budowania relacji z otoczeniem oraz rozwiązywania problemów i konfliktów.  W ostatnim tygodniu marca rozpoczęli oni indywidualne spotkania z doradcą zawodowym MOPS, który pomoże im w określeniu własnego potencjału i mocnych stron. Informacje te będą podstawą do zaplanowania kursu zawodowego dla każdego z beneficjentów projektu. Kursy te mają rozpocząć się na przełomie maja i czerwca.
Czynnikiem motywującym do wytrwania w podjętej pracy nad poprawą swojej sytuacji życiowej jest prowadzona w oparciu o podpisany kontrakt praca socjalna. Kontrakt jest umową, która określa zadania do wykonania przez beneficjenta i MOPS. Poza systematycznym udziałem w wyżej opisanych zajęciach najczęściej określa się w kontrakcie  szczegółowo te zadania, które mają poprawić funkcjonowanie środowisk i rodziny. Kontrakt określa również wysokość pomocy materialnej, którą otrzymuje uczestnik, a którą przeznaczyć może na zakup środków służących realizacji swojego celu osobistego (podręczniki, ubiór, fryzjer, dentysta). Działania zaplanowane w kontrakcie są bodźcem do realizacji założonych przez klienta celów. Niedotrzymanie umowy przez beneficjenta związane jest odmową udzielania dalszej pomocy przez MOPS.
Tegoroczna edycja poszerzona została o Program Aktywizacji Lokalnej dla mieszkańców osiedla Osada  w dzielnicy Czułów. Program adresowany jest do 30 mieszkańców oraz ich otoczenia. Program zakłada stworzenie klubu osiedlowego w ramach którego prowadzone będą zajęcia fotografii, plastyczne czy kurs wizażu dla pań. W klubie dyżurować będą psycholog, prawnik i doradca zawodowy służący pomocą mieszkańcom Osady. Przez okres wakacji prowadzone będą w osiedlu i na boisku zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców. Nad działaniami aktywizującymi czuwa specjalnie powołany dla tego zadania animator lokalny.
Koleje zajęcia przygotowane są dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych początkiem ruszają  z początkiem kwietnia. Osoby niepełnosprawne rozpoczną treningi, kursy i spotkania w grupie wsparcia w maju. Natomiast w czerwcu zaplanowano dla zainteresowanych beneficjentów udział w pracach społecznie użytecznych. Tegoroczne edycja programu zakończy się w grudniu.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.