Miasto

28 sierpnia 2008, 11:0:56

„Świat bez FAS – to się da osiągnąć” to tytuł bezpłatnej konferencji, na którą Urząd Miasta Tychy zaprasza wszystkich mieszkańców już 5 września. Rozpocznie się ona o godzinie 10.00 w sali 102. Będzie można wysłuchać i porozmawiać ze specjalistami na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód, objawów, leczenia i zapobiegania FAS wśród dzieci.

Badania nad FAS (Fetal Alkohol Syndrome) - „Płodowym Zespołem Alkoholowym” trwają na świecie od wielu lat. Jest to schorzenie przejawiające się u dzieci rozmaitymi wadami rozwojowymi (m.in. serca i stawów), uszkodzeniami neurologicznymi, opóźnieniami rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową. Skutkami tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów, brak koordynacji ruchowej i zaburzenia mowy. Uszkodzenia typu FAS mają wpływ nie tylko na rozwój intelektualny, ale także społeczny. Osoby cierpiące na FAS nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za własne życie, często łamią prawo i latami są skazane na pomoc różnych instytucji. Jednakże tego schorzenia można uniknąć, gdyż FAS występuje jedynie u osób, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Każda wypita ilość (od początku trwania ciąży aż do porodu) to ryzyko wystąpienia zespołu objawów FAS.
Tychy już po raz drugi włączają do ogólnopolskiej Kampanii "Ciąża bez alkoholu", organizowanej z okazji Światowego Dnia FAS (9 września). Na Kampanię składają się planowane na październik i listopad szkolenia dla pedagogów i psychologów z naszego miasta na temat FAS oraz wrześniowa akcja plakatowa na przystankach MZK.
W zeszłym roku wśród kilkuset gmin, które brały udział w kampanii, miasto Tychy, jako jedne z 20, otrzymało wyróżnienie za swoją aktywność w projekcie.
M.in. w ubiegłym roku został utworzony Punkt Konsultacyjny dla rodzin i dzieci z problemem FAS. Działa on w salce terapeutycznej przy Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Tychach przy ulicy Sienkiewicza 49a. Jego rolą jest propagowanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne, prowadzone są także konsultacje dla rodziców, wychowawców i opiekunów dzieci z FAS. Możliwe jest rozpoznanie wczesnych problemów rozwojowych i realizowanie są indywidualne programy terapeutyczne dla poszczególnych podopiecznych.
W chwili obecnej pod stałą opieką Punktu Konsultacyjnego jest 32 dzieci i ich rodzin. Każde dziecko ma przeprowadzoną diagnozę oraz opracowany indywidualny program terapeutyczny.
Z budżetu Miasta na realizację tego działania w roku 2008r. przeznaczono 9 900 zł.

Poniżej program konferencji 5 września:
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy
zaprasza na otwartą konferencję informacyjną pn.:
„Świat bez FAS – to się da osiągnąć”
5 września 2008r.
sala 102 Urzędu Miasta Tychy
10:00 – 10:15     Rozpoczęcie konferencji
10:15 – 11:15    mgr Małgorzata KLECKA (ekspert PARPA ds. FAS, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa O/ Śląski, matka adopcyjna dzieci z FAS): Historia badań nad problematyką płodowego zespołu alkoholowego FAS/FAE w Polsce i na świecie. Aktualna sytuacja dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol w systemie zdrowotnym i oświaty
11:15 – 12:15    mgr Teresa JADCZAK-SZUMIŁO (ekspert PARPA ds. terapii dzieci, Pracownia Psychologiczna ITEM – Umiejętności Społeczne, pracuje diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi z FAS): Neuropsychologiczny profil dzieci z FAS - diagnostyka z zastosowaniem spektroskopii protonowej HMRS
12:15 – 12:40    przerwa
12:40 – 13:15    Prezentacja filmu: „Wieczne dziecko”
13:15 – 14:15    dr n. med. Małgorzata JANAS-KOZIK (specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, ordynator Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu): FAS i FAE a depresja
14:15 – 15:15        mgr Zofia SZYBURA, mgr Violetta CIERNIEWSKA (edukatorki kampanii, instruktorki FAS): Tyski Punkt Konsultacyjny ds. FAS – doświadczenia własne
15:15        Podsumowanie i zakończenie konferencji


Powyżej zdjęcie z zajęć w punkcie konsultacyjnym.
Spodek w zenicie

Spodek w zenicie

„Spodek w Zenicie” – taki tytuł nosi książka napisana przez Annę Syskę – Miejskiego Konserwatora Zabytków w Tychach. Książka w przyszłym tygodniu trafi do sprzedaży.

Rusza projekt "Model rehabilitacja kompleksowa"

Rusza projekt "Model rehabilitacja kompleksowa"

Rusza projekt PFRON mający na celu kompleksową rehabilitację i aktywizację zawodową osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia.

Nowy radny w Tychach

Nowy radny w Tychach

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta ślubowanie złożył nowy radny - Ali Nurbagandow. Zastąpił on radną Magdalenę Łukę, która złożyła mandat w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tychy.

Nowa dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

Nowa dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

Od czwartku, 25 lutego br. funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach pełni Iwona Rogalska. Zastąpiła na tym stanowisku Mariannę Feith, która przeszła na emeryturę.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×