4 września 2023 10:36

W poniedziałek 25 września w tyskiej Mediatece odbędzie się XI Zjazd Profilaktyczny pt. „Dobre relacje – antidotum na uzależnienia”. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 20 września.

Tematyka tegorocznego wydarzenia to rola relacji, rozumienia potrzeb, emocji, radzenia sobie ze stresem i skutecznej komunikacji w zapobieganiu uzależnieniom. 

Wydarzenie będzie podzielone na część wykładową i warsztatową. 

Program części wykładowej:

9:40 – 10:40 Andrzej NIEMCZYK Stres - jego wpływ na relacje i uzależnienia
10:40 – 12:10 Maria BANASZAK Dobra relacja jako podstawa profilaktyki uzależnień oraz innych zaburzeń psychicznych i  behawioralnych
12:40 – 13:25 Mariusz JĘDRZEJKO Psychospołeczne skutki pandemii – dzieci w cyber i social pułapkach

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Program części warsztatowej:

1. Warsztat „Zrozumieć emocje i potrzeby oraz konstruktywnie je komunikować” Marii Banaszak - REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

2. Warsztat „Cyberzaburzenia – cyberuzależnienia. Zjawisko, uwarunkowania, profilaktyka” Mariusz Jędrzejko - REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Warsztaty będą odbywały się równolegle w godz. 13.25-14.55 - uczestnik może wziąć udział tylko w jednym warsztacie.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz rejestracyjny - zarówno na część wykładową jak i warsztatową.

Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych przez Administratora danych, w zakresie niezbędnym do rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa w wykładach i warsztacie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Udział w wykładach i warsztacie zostanie potwierdzony e-mailem (podanym w formularzu). 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA uczestników XI Zjazdu Profilaktycznego w Tychach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator XI Zjazdu Profilaktycznego informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy posiadający siedzibę w Urzędzie Miasta w Tychach, przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@umtychy.pl lub listownie na adres Administratora.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa w wykładach i warsztacie w ramach XI Zjazdu Profilaktycznego poprzez wysłania wiadomości e-mail.

4. Podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W momencie wypełnienia formularza, oświadcza Pani/Pan, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych przez Administratora danych, w zakresie niezbędnym do rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa w wykładach i warsztacie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celu wskazanego w punkcie 3. Dane będą przetwarzane do 25 września 2023 r., a następnie 26 września nastąpi usunięcie danych osobowych.

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników XI Zjazdu Profilaktycznego w sposób zautomatyzowany.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w XI Zjeździe Profilaktycznym.

Liczba miejsc ograniczona, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Szczegółowych informacji o wydarzeniu udzielają: Edyta Kokuła, Ewa Czekaj Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, tel. 032 776 35 11;  032 776 35 40, e-mail: edyta.kokula@umtychy.pl, ewa.czekaj@umtychy.pl.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.