9 lipca 2024 10:07

Rada Miasta Tychy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jaśkowickiej w Tychach. Wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku.

Rada Miasta Tychy podjęła Uchwałę Nr III/58/24 z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jaśkowickiej w Tychach.

Wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r., z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy wraz ze wskazaniem czy interesariusz jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości, na piśmie w postaci: [3]

  • papierowej, złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  • elektronicznej, za pomocą:
  1. elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  2. poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl .

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:

  • w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.umtychy.pl

Formularz wniosku oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.