5 marca 2024 13:11

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził możliwość prowadzenia domu pomocy społecznej w Kobiórze bezpośrednio przez miasto Tychy. Tym samym oficjalnie zakończył się spór z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

W 2017 roku Tychy kupiły od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego ponad 3-hektarową działkę wraz z dwoma budynkami w Kobiórze. Od początku miasto deklarowało, że przeznaczy kupioną nieruchomość na dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Prace adaptacyjne, dostosowujące obiekt do planowanej działalności zostały zakończone jesienią 2021 r. W październiku 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał zawiadomienie o dopuszczeniu budynków do użytkowania.

Zgody na prowadzenie domu pomocy społecznej przez miasto Tychy nie wydał jednak Wojewoda Śląski, który zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dwie uchwały Rady Miasta Tychy: o utworzeniu jednostki organizacyjnej Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” w Kobiórze oraz o nadaniu jej statutu. Wojewoda miał wątpliwości co do tego, czy gmina może realizować swoje zadania na terenie innej gminy.

W związku z koniecznością długiego oczekiwania na rozstrzygnięcie sporu przez sądy administracyjne, w maju 2022 r. Miasto Tychy oraz Gmina Kobiór doprowadziły do powołania związku międzygminnego, któremu przekazano zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej. Po wybuchu wojny w Ukrainie w obiekcie w Kobiórze schronienie znaleźli jednak uchodźcy wojenni z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi.

W międzyczasie, w sierpniu 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, rozpoznający jako Sąd I instancji skargi wojewody na uchwały Rady Miasta o utworzeniu DPS w Kobiórze, orzekł na korzyść wojewody. Miasto Tychy wniosło skargi kasacyjne od tych wyroków. Natomiast w październiku 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrujący odwołanie miasta Tychy od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na prowadzenie DPS w Kobiórze, przyznał rację miastu.

W oczekiwaniu na rozpoznanie skarg kasacyjnych, w drugiej połowie 2023 r. związek międzygminny rozpoczął działania mające na celu rozpoczęcie działalności DPS. W efekcie tych działań 8 stycznia 2024   r. Wojewoda Śląski - Marek Wójcik wydał zezwolenie na prowadzenie w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53 Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”.

Naczelny Sąd Administracyjny zajął ostateczne stanowisko, 29 lutego 2024 r. Uchylił wyrok Sądu I instancji oraz oddalił skargę wojewody na uchwałę Rady Miasta o utworzeniu DPS w Kobiórze.

- Sąd stwierdził, że wykonywanie przez gminę swoich zadań własnych, w tym w zakresie pomocy społecznej, na terenie innej gminy jest działaniem zgodnym z prawem. Podkreślono, że w zakresie objętym sporem miasto Tychy działało w sferze zarządczej (dominium), a nie władczej (imperium). Zwrócono także uwagę na prymat zasady celowości nad zasadą terytorialności działania  – mówi adwokat Michał Rus, który reprezentował miasto Tychy w sporze z wojewodą.

Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia międzygminnej placówki.

- Chcielibyśmy, by pod koniec marca wszystko było gotowe na otwarcie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Promnickiej 53 w Kobiórze.  Czekamy na to od dawna, ale najbardziej czekają mieszkańcy naszego miasta, którzy w tym miejscu chcą przebywać pod troskliwą opieką wykwalifikowanej kadry – mówi Maciej Gramatyka – pełniący funkcję Prezydenta Miasta Tychy.

DPS w Kobiórze oferować będzie usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne oraz specjalistyczne dla 66 osób w podeszłym wieku. Więcej informacji w tekście: Jest zgoda wojewody - Międzygminny Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” w Kobiórze wkrótce rozpocznie działalność.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.