27 lutego 2024 10:05

Do 13 marca trwają konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł.

Przedmiotem konsultacji jest  projekt uchwały sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/880/23 Rady Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2023 r. w granicach terenu oznaczonego symbolem MW17.

Formy konsultacji

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.):

- możliwość zapoznania się z projektem zmiany planu miejscowego: od 27 lutego br. do 13 marca br.

- możliwość składania uwag do 13 marca br. w postaci:

  • papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: Niepodległości 49, 43-100 Tychy
  • elektronicznej – za pomocą:
    • elektronicznej skrzynki podawczej (/UMTychy/skrytka) i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
    • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl .

W uwadze należy podać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz, w przypadku posiadania, adres poczty elektronicznej, a także wskazać, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:  

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,=

- pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Pełne informacje na stronie razemtychy.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.