2 lutego 2023 15:58

Wojewoda śląski zawiadamia o wniesieniu odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego nr 83/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.

"Na podstawie art. 49 oraz art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku
z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1836 z późn. zm.), zwanej dalej specustawą gazową,

zawiadamiam

o wniesieniu odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego nr 83/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. (znak: IFXV.7840.5.16.2022), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na rzecz inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Okaja (Okaj) dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L2.1 ZZU Ochojec- granica woj. Śląskiego”.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane w celu rozpatrzenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Obwieszczenie niniejsze podlega publikacji (zgodnie z art. 12 ust. 1 i 1a, w związku z art. 12 ust. 4 pkt. 1 i art. 15 ust. 4 specustawy gazowej):

  • na tablicy ogłoszeń Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej tego Urzędu,
  • na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji,
  • w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, objętych decyzją o pozwolenie na budowę, zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości, ze skutkiem doręczenia."

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego I FXV.7840.5.16.2022

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.