2 stycznia 2023 8:46

Do 20 stycznia można zgłaszać propozycje projektów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

O KONKURSIE

To już kolejny rok, w którym tyskie organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą działać na rzecz mieszkańców miasta Tychy. 

Celem Tyskich Inicjatyw Kulturalnych jest wzbogacenie miejskiej oferty kulturalnej, zapewnienie mieszkańcom Tychów warunków do rozwijania własnych talentów i zainteresowań z obszaru kultury i sztuki oraz aktywizacja społeczności lokalnej  w życie kulturalne miasta.

W ubiegłym roku wśród realizowanych w ramach TIK projektów znalazły się, między innymi warsztaty fotograficzne realizowane przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, VII Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych Andromedon czy cykl koncertów"Wielka klasyka w tyskich kościołach" organizowany przez Tyski Chór Mieszany "Presto Cantabile". 

W tym roku na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych przeznaczono 250 000 zł. 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Kompletną ofertę należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO, a następnie:

a) ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 20 stycznia 2023 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26 lub przesłać drogą pocztową lub w formie dokumentu elektronicznego (profil zaufany ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym;

b) w przypadku składania osobiście lub pocztą, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.

Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia ich papierowo/profil zaufany ePUAP w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

Ewentualne załączniki muszą być dołączone zarówno w generatorze jak i w złożonej ofercie.

Termin składania ofert: 20 stycznia 2023 r. do godziny 15.00.

Termin realizacji zadania: 1 luty - 31 grudnia 2023 r.

Szczegóły konkursu: na stronie mcktychy.bip.gov.pl oraz stronie generatora eNGO  

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.