26 sierpnia 2022 9:00

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tychach informuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało nową ofertę dla studentów uczelni cywilnych.

W 2022 r. uruchamia się pilotażowy program stypendiów adresowany dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny). Ogólny limit stypendiów, które mogą zostać przyznane studentom-kandydatom na żołnierzy zawodowych rozpoczynającym naukę (studia) w roku akademickim 2022/2023, wynosi do 50 osób. Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej, może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie wniosku do Szefa CWCR za pośrednictwem właściwego WCR-u następujących wniosków:

– przyznanie stypendium;

– powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów);

– powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów);

– powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu stypendialnego wzory wniosków odnajdą jako załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do decyzji nr 114/MON: https://tiny.pl/wxkm8

Ponadto w załączniku nr 6 zawarto wzór umowy stypendialnej dla kandydata na żołnierza zawierającej zapisy określające zasady finansowania, wstrzymania finansowania, zwrotu stypendium, rozwiązania umowy.

Więcej informacji w WCR w Tychach pod numerem telefonu 261 124 782 oraz na stronie internetowej www.wcrtychy.wp.mil.pl.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.