17 marca 2022 13:29

Można już pobrać i złożyć wniosek o pomoc finansową na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uchodźców, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną. Kwota wsparcia to 40 zł za osobę na dzień.

Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju bezpośrednio z terytorium Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane od momentu zakwaterowania danej osoby.
 
Wysokość świadczenia ustalona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
 
 Wnioski można składać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej (wejście od strony Pałacu Ślubów - parter). Informacje na ten temat udzielane są także telefonicznie: +48 32 776-30-51, +48 32 776-30-52, +48 32 776-30-56.
 
Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy:
 
1) posiadających:
 
a) zezwolenie na pobyt stał
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
c) zezwolenie na pobyt czasowy
d) status uchodźcy
e) ochrony uzupełniającej
f) zgodę na pobyt tolerowany
 
2) którzy:
 
a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub których takie deklaracje dotyczą.
 
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku we wniosku podano nieprawdę.
 

Від 12.03.2022 р., згідно Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, передбачено наступні зміни. Суб’єкт, зокрема фізична особа, яка веде домашнє господарство і забезпечує проживання та харчування громадян України, які прибули на територію Польщі від 24.02.2022 р. безпосередньо з території України ( в т.ч. є власникам Карти поляка), може подати запит на грошову допомогу не довше ніж на 60 днів. Допомога виплачується з моменту розміщення.

Розмір допомоги - 40 злотих на особу на добу.

Положення Закону не поширюються на громадян України:

1. які володіють:

а) дозволом на постійне проживання;
б) дозволом на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу;
в) дозволом на тимчасове проживання;
г) статусом біженця;
д) додатковим захистом;
е) згодою на толерантне перебування;

2. які зробили наступні дії:

а) подали заяву про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені якої подано такі заяви;
б) заявили про свій намір подати заяву про надання міжнародного захисту в Республіці Польща або кого такі заяви стосуються.

Муніципалітет може обумовити призначення або виплату допомоги перевіркою умов проживання і харчування.

Допомога не нараховується, якщо умови проживання та харчування шкодять життю або здоров’ю людей, а також якщо в заяві міститься неправдива інформація.

Заявки можна подавати безпосередньо в Wydziale Gospodarki Lokalowej - al. Niepodległości 49  (вхід з боку Pałacu Ślubów - Палацу одружень, перший поверх). Інформація за телефонами: 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-56.

Załączniki

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.