8 września 2021 8:47

Masz pomysł na własny biznes? Szukasz dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej? Masz nie więcej niż 29 lat? Masz jeszcze szansę wziąć udział w projekcie Młodzież na START!

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach i Business Center1 Sp z o.o. Kontynuują nabór do projektu „Młodzież na START! 2021”

W ramach projektu oferują:

  • bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł
  • wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych opłat wypłacane miesięcznie 2600,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy
  • kompleksowe bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do 50 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są osobami w wieku od 18 do 29 roku życia
  • zamieszkują na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego(w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
  • są osobami z wykształceniem minimum gimnazjalnym
  • są osobami posiadającymi status z kategorii NEET (tj. nie pracują, nie uczą się, nie szkolą)
  • pozostają bez zatrudnienia (tj. są bierne zawodowo lub są bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy)
  • są osobami dotkniętymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (tj. są osobami, które w wyniku pandemii COVID-19, w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie, utraciły zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy)
  • są osobami planującymi rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu

NABÓR DO PROJEKTU PRZEDŁUŻONY DO 30 WRZEŚNIA 2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: www.bc1.pl/projekty/  oraz w Punktach Kontaktowych:

 [1] Biuro Projektu Beneficjenta:

BUSINESS CENTER 1 Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
tel. 32 670 40 40
adres e-mail: start@bc1.pl

[2] Biuro Projektu Partnera:

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TYCHACH
ul. Grota Roweckiego 42/331, 43-100 Tychy

tel. 32 327 72 77, kom. 796 596 106
adres e-mail: start@izba.tychy.pl

Źródło: https://izba.tychy.pl/

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.