9 sierpnia 2021 9:59

Do 31 sierpnia 2021 roku został wydłużony nabór uzupełniający na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Nabór jest otwarty i konkurencyjny, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego - Urzędzie Miasta Tychy.  Gminny Komisarz Spisowy informuje, że do 31 sierpnia 2021 roku odbywa się nabór uzupełniający na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Nabór kandydatów jest naborem otwartym i konkurencyjnym, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego - Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku numer 7.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:  

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

oraz oświadczenie zawierające informację o:

 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 • świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tychy.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.