15 kwietnia 2020 15:08

Przedstawiamy informacje o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach.

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków:

  • mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
  • przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o przyznanie środków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru od dnia 16.04.2020r. od godz. 800 do dnia 29.04.2020r. do godz. 1500.

WAŻNE!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach prosi o szczegółowe zapoznanie się z ZASADAMI   ubiegania się o udzielenie dofinansowań. W przypadku gdy Przedsiębiorca/Organizacja pozarządowa w składanym Wniosku wpisze, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych w pierwszym Wniosku i nie będzie można go zmienić.

Jeśli Przedsiębiorca/Organizacja pozarządowa przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chcieliby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinni złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawią za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

 - szczegóły dotyczące wsparcia:
https://tychy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

https://tychy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

https://tychy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z umową i załącznikami można składać:

  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl
  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego za pomocą platformy ePUAP
  • pisemnie, składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się na parterze budynku przy Portierni Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (podpisana umowa w 2. egzemplarzach)
  • pisemnie, przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy (podpisana umowa w  2. egzemplarzach)
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.