Miasto

25 września 2009, 12:47:50

Rada Miasta Tychy wyraża swój sprzeciw wobec decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie ograniczenia liczby kursujących nowoczesnych pociągów typu „FLIRT” na trasie Tychy Miasto - Katowice – Tychy Miasto.

Takie stanowisko przyjęli radni na wczorajszej Sesji Rady Miasta Tychy. Podjęli on uchwałę, w której sprzeciwiają się odebraniu przez Zarząd Województwa Ślaskiego jednego składu kursujących nowoczesnych Flirtów. Jak czytamy w uchwale:
"Tychy od kilku lat współpracują z Zarządem Województwa w tworzeniu nowoczesnej, przyjaznej pasażerom infrastruktury kolejowej, angażują kadry oraz środki w celu przygotowania i wdrożenia nowatorskiego w województwie śląskim przedsięwzięcia. Uruchomienie Szybkiej Kolei Regionalnej wraz z nowoczesnymi, szybkimi pociągami typu „FLIRT” ma bowiem na celu nie tylko utworzenie nowoczesnej komunikacji kolejowej, ale także zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu się osób. Obecnie Urząd Marszałkowski wycofał się z wcześniejszych ustaleń, utrudniając pracę tyskiego samorządu, jednocześnie narażając miasto na utratę społecznego zaufania mieszkańców oraz straty materialne wynikające z kosztów poniesionych na realizację projektu.”

Co do tej pory zostało wykonane a co jeszcze przed nami:
19 października 2007 roku na ręce prezydenta Andrzeja Dziuby wpłynęło pismo od Dyrektora Wydziału Transportu Jacka Stumpfa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzające, że 4 nowe pojazdy kolejowe – elektryczne zespoły trakcyjne, wprowadzone będą do obsługi regionalnego połączenia kolejowego Tychy Miasto-Katowice.
Dnia 8 lipca 2008 roku Miasto Tychy podpisało z Województwem Śląskim umowę ramową dotyczącą przygotowania projektu kluczowego pod nazwą „Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice”. Jest to pierwszy etap projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, według którego ma powstać docelowo nowoczesna infrastruktura kolejowa między Tychami a Dąbrową Górniczą. Załącznikiem do tej umowy było wstępne studium wykonalności, w którym, w analizach i założeniach również przyjęto funkcjonowanie na trasie Tychy Miasto – Katowice 4 nowoczesnych pociągów firmy Stadler („FLIRT”). W nawiązaniu do zapisów ww. umowy 31 lipca 2009 roku Miasto Tychy złożyło wniosek o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności. Całkowity koszt projektu wynosi 48 400 280,91 złotych (wg Regionalnego Programu Operacyjnego), jednakże podstawowym źródłem finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia będą środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które stanowią 85% kosztów kwalifikowanych.
Również w podpisanym dnia 12 grudnia 2008 roku porozumieniu z Województwem Śląskim w sprawie taryfy biletowej obowiązującej w pociągach relacji Tychy Miasto – Katowice oraz komunikacji autobusowej i trolejbusowej Zarząd Województwa Śląskiego zobowiązał się po raz kolejny do zapewnienia dla wskazanej trasy nowoczesnego taboru.

Miasto Tychy realizując wytyczne Województwa Śląskiego dla projektów unijnych do dnia dzisiejszego zrealizowało:
•    wprowadzenie wspólnej, tzw. „pomarańczowej” taryfy dla komunikacji autobusowej, trolejbusowej i kolejowej
•    w pobliżu stacji kolejowych przygotowało nowe przystanki zapewniające zintegrowany system komunikacji oraz zwiększyło ilość kursów trolejbusowych w kierunkach przystanków kolejowych
•    3 września 2009 roku podpisało z PKP PLK SA umowę dzierżawy nieruchomości dla celów realizacji projektu
•    w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego z RPO, wykonano już dokumentację projektową obejmującą:
- budowę nowego przystanku Tychy Lodowisko
- budowę nowej stacji kolejowej Tychy Miasto przy ul. Grota Roweckiego
- budowę nowego przystanku Tychy Bielska
- modernizację przystanku Tychy Zachodnie
•    miasto przystąpiło również do przygotowania uzupełniającego projektu polegającego na budowie parkingów wielopoziomowych jako centrów przesiadkowych przy stacjach Tychy Lodowisko i Tychy Główne oraz modernizacji trakcji trolejbusowej i wymianie taboru
•    uzgodniono także z Zarządem Województwa treść aneksu do porozumienia z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zakupu i instalacji kasowników biletowych we wszystkich pociągach typu „FLIRT”

Socjologiczne badania „Tychy- miasto oczami jego mieszkańców” przeprowadzone w lutym 2009 roku potwierdziły, że według mieszkańców, Tychy znajdują się w dogodnej lokalizacji, na obrzeżach aglomeracji śląskiej i posiadają bardzo dobrze rozwiniętą i zorganizowaną komunikację miejską, umożliwiającą łatwe połączenia z innymi miastami. Na pytanie „czy Pani/Pana zdaniem, w okresie ostatnich 3 lat nastąpiły jakieś zmiany sprzyjające rozwojowi miasta”, na pierwszym miejscu tyszanie wskazali uruchomienie Szybkiej Kolei Regionalnej „Flirt”, wymieniali go również jako jeden z głównych atutów miasta Tychy, uważali też, że „Flirt” stanowi element, z którym Tychy kojarzone są przez innych mieszkańców miast województwa śląskiego.


Wodny Park Tychy znów uczy pływać wszystkich drugoklasistów z Tychów

Wodny Park Tychy znów uczy pływać wszystkich drugoklasistów z Tychów

Dzięki współpracy z Miastem Tychy rusza kolejna edycja zajęć nauki i doskonalenia pływania w Wodnym Parku Tychy. Przez cały semestr będzie z nich korzystać 1136 dzieci z klas drugich ze wszystkich tyskich szkół podstawowych.

Dziękujemy za każdy głos!

Dziękujemy za każdy głos!

20 września zakończyliśmy głosowanie na projekty mieszkańców złożone do Budżetu Obywatelskiego. W tym roku głosowanie odbyło się głównie w formie elektronicznej.

Bezpłatne szkolenia cyfrowe

Bezpłatne szkolenia cyfrowe

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ctrl+C – Ctrl+V” w ramach, którego realizowane będą bezpłatne szkolenia cyfrowe.

Zastępcza komunikacja autobusowa S4 na odcinku kolejowym Tychy - Tychy Lodowisko

Zastępcza komunikacja autobusowa S4 na odcinku kolejowym Tychy - Tychy Lodowisko

W związku z pracami przy remontowanym wiadukcie na ul. Gen. Grota-Roweckiego w dniach 21- 23 września wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku kolejowym Tychy - Tychy Lodowisko.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×