5 grudnia 2008 12:35

14 grudnia (niedziela) w Tychach pojawi się Flirt. Zapraszamy serdecznie na inaugurację Szybkiej Kolei Regionalnej na trasie Tychy -Katowice- Tychy.

O godzinie 13.30 mieszkańcy miasta oraz zaproszeni goście na stacji PKP Tychy Miasto będą mogli zobaczyć nowoczesny pociąg. O godzinie 13.53 zapraszamy na inauguracyjny przejazd Flirtem.

Rozkład jazdy dla Szybkiej Kolei Regionalnej można znaleźć tutaj

Co nowego?
W celu ułatwienia Tyszanom dotarcia do Katowic, Tychy wprowadziły nowatorski, zintegrowany, pomarańczowy bilet. Bilet normalny kosztuje 3 zł, a ulgowy – 1,50 zł. Natomiast za przewóz zwierząt i bagażu płacimy 2,40 zł. W ramach taryfy pomarańczowej można także nabyć bilet miesięczny imienny o symbolu „T-K” (normalny za 95 zł, ulgowy za 47,50 zł). Uprawnia on wskazaną osobę do przejazdów z dowolną ilością przesiadek na terenie miasta, wszystkimi regularnymi liniami zwykłymi oraz oznaczonymi pociągami relacji Tychy Miasto-Katowice i Katowice-Tychy Miasto. Charakterystyczne pomarańczowe bilety można będzie kupić w punktach sprzedaży biletów Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.
Na trasie Flirtów obowiązują również bilety kolejowe  w tym strefowe.

Jak to działa?
W przypadku podróży z Tychów do Katowic:
Bilet jednorazowy jest ważny w autobusie bądź trolejbusie przez 30 minut od momentu skasowania biletu w pojeździe komunikacji miejskiej. Rozpoczęcie podróży pociągiem na podstawie tego samego biletu musi nastąpić do 60 minut od pierwszego skasowania. Bilet kasowany jest ponownie przez konduktora w pociągu i zachowuje swoją ważność do momentu dotarcia pociągu do stacji Katowice.

W przypadku podróży z Katowic do Tychów :
Bilet jest kasowany przez konduktora na stacji Katowice i zachowuje swoją ważność do stacji Tychy - Miasto. Rozpoczęcie podróży tyskim autobusem lub trolejbusem na podstawie tego samego biletu musi nastąpić do 60 minut od momentu pierwszego skasowania w pociągu przez konduktora. Bilet kasowany jest ponownie w autobusie lub trolejbusie i zachowuje ważność przez 30 minut od momentu skasowania w pojeździe komunikacji miejskiej.

Pociąg Flirt, uruchomiony przez spółkę PKP Przewozy Regionalne, będzie kursował średnio co 25 minut a podróż będzie trwała do pół godziny. Zatrzymywał się będzie na następujących stacjach - Tychy Miasto. Tychy Zachodnie, Tychy, Katowice Podlesie, Katowice Piotrowice, Katowice Ligota, Katowice Brynów, Katowice.

Kto za darmo a kto ze zniżką?
Do bezpłatnych przejazdów Szybką Koleją uprawnieni są:
- posłowie na Sejm i senatorowie;
- dzieci do 4 roku życia;
- dzieci dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie biorący udział w podróży;
- uczniowie szkół specjalnych i integracyjnych do momentu ich ukończenia, a także dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna nie uczęszczająca do szkoły do 18 roku życia oraz ich opiekunowie biorący udział w podróży;
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie biorący udział w podróży;
- ociemniali i niewidomi oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie biorący udział w podróży.

Do przejazdów ulgowych Szybką Koleją uprawnieni są:
- dzieci i młodzież od 4 do 10 roku życia;
- młodzież ucząca się w szkołach podstawowych lub szkołach dziennych: gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych (ulga nie dotyczy uczniów słuchaczy szkół dla dorosłych lub kształcących się w trybie wieczorowym, zaocznym bądź eksternistycznym);
- studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych;
- słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych;
- kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia;
- emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy.

Jak dojechać do stacji i gdzie znaleźć nowe przystanki?
Miasto Tychy podjęło się trudnego, pionierskiego zadania uregulowania oraz dostosowania komunikacji miejskiej do rozkładu jazdy Szybkiej Kolei Regionalnej.
W celu ułatwienia korzystania z pociągów, od niedzieli 14 grudnia 2008 r., wprowadzane będą następujące zmiany w organizacji linii MZK:
     - zwiększona zostanie ilość kursów na liniach A i E;
     - wprowadzone będą nowe rozkłady jazdy linii trolejbusowych A, B, C, D i E;
     - dostosowane zostaną odjazdy trolejbusów linii A, B i E do kolejowego rozkładu   jazdy tak, aby można było dogodnie przesiąść się do i z pociągów

Dodatkowo uruchomiony będzie nowy przystanek autobusowy i trolejbusowy o nazwie "Tychy Zachodnie", znajdujący się przy wiadukcie nad torami kolejowymi, z którego można dojść nowymi schodami do stacji kolejowej "Tychy Zachodnie". W rejonie stacji Tychy Miasto, dotychczasowy przystanek "Tychy D.T. Baron" otrzymuje nową nazwę "Tychy Miasto", przy czym przystanek w kierunku Paprocan zostaje przeniesiony spod wejścia do domu towarowego Baron, w pobliże wyjścia z tunelu (przy kawiarni Chopin i restauracji Dominium).
Przy przesiadkach w tym rejonie będzie można również korzystać z dotychczasowego przystanku "Tychy Śródmieście".

Skąd się to wzięło?
Szybka Kolej Tychy – Katowice to pierwszy etap projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, według którego ma powstać docelowo nowoczesna infrastruktura kolejowa między Tychami a Dąbrową Górniczą. W projekt zaangażowani są: Miasto Tychy, spółki grupy PKP, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Miasto Katowice.
Celem programu na lata 2007 – 2013 jest nie tylko utworzenie nowoczesnej komunikacji kolejowej, ale także zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu się osób. W ramach projektu, w Tychach zrealizowane będą następujące zamierzenia:
- budowa nowego przystanku Tychy Lodowisko;
- budowa nowej stacji kolejowej Tychy Miasto przy ul. Grota Roweckiego;
- budowa nowego przystanku Tychy Bielska;
- adaptacja przystanku Tychy Zachodnie.
Planowana linia o długości 20,43 km, która połączy Tychy z Katowicami, będzie obsługiwała 10 przystanków. Na tory wyjedzie nowoczesny tabor – elektryczne zespoły trakcyjne typu Flirt/Tilo firmy Stadler, które zostały zakupione przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Głównymi założeniami projektu są:
- atrakcyjny czas przejazdu i wysoka dostępność Szybkiej Kolei na obszarze Tychów oraz Katowic;
- wysoka częstotliwość kursowania, gwarantująca przewiezienie zakładanych potoków pasażerskich;
- wspólny system biletowy na kolej i komunikację miejską;
- kompaktowa infrastruktura przystankowa atrakcyjna architektonicznie; funkcjonalna w ramach stworzonych nowoczesnych węzłów przesiadkowych;
- tabor Szybkiej Kolei Regionalnej dostosowany parametrami do obsługi ruchu aglomeracyjnego, szybkiej wymiany pasażerów na przystankach i do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 41 435 295 złotych. Podstawowym źródłem finansowania projektu będą środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które stanowią 85% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja będzie realizowana z latach 2009-2011.


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.