2 października 2008 11:26

Setny kilometr nowej kanalizacji został wybudowany w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Projekt realizowany jest zgodnie z planem i ma zakończyć się w 2009 roku.

Z końcem września 2008 roku, 13 miesięcy po rozpoczęciu prac budowlanych w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, powstał setny kilometr nowej kanalizacji w mieście. Realizacja przedsięwzięcia  potrwa  do końca 2009 roku. Łącznie powstanie ponad 322 km nowej sieci.
- „Gospodarka ściekowa w Tychach” jest największym projektem kiedykolwiek realizowanym w gminie i dotyczy bezpośrednio 21 tys. tyszan, którzy będą mogli podłączyć swoje domy do nowoczesnej i dostosowanej do unijnych standardów sieci. Prace przebiegają sprawnie. Te kilkanaście miesięcy pozwoliło nam na wypracowanie optymalnych metod współpracy z wykonawcami, dzięki czemu termin przyłączenia pierwszych mieszkańców do sieci jest coraz bliższy – informuje Zbigniew Gieleciak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Realizacji Projektu.
Prace budowlane toczą się równolegle w 10 dzielnicach, które obejmuje Projekt. Inwestycja została podzielona na sześć niezależnych kontraktów.
 W ramach pierwszego z nich, dotyczącego dzielnic Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice, powstało już prawie 20 z planowanych 83,4 km. Prace projektowe zostały zakończone.
 Kontrakt drugi obejmuje swoim zasięgiem dzielnicę Stare Tychy. Wykonawca wykonał tu ponad sześć z planowanych 22 km kanalizacji. Prace projektowe dla Starych Tychów zostały wykonane w 90 proc.
 Trzeci kontrakt dotyczy dzielnicy Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść. Łącznie powstało tutaj 19 z ponad 60 km kanalizacji. Prace projektowe są zaawansowane w 90 proc.
 Kontrakt czwarty zawiera dzielnice Wilkowyje i Mąkołowiec, w ramach których wybudowano ponad 21 z planowanych 95,5 km. Prace projektowe dla tych rejonów zostały zakończone.
 Kontrakt piąty dotyczy dzielnicy Czułów, w której prace są najbardziej zaawansowane. Powstało tutaj ponad 33 z zaprojektowanych 61,2 km. W ramach tego kontraktu projektanci już ukończyli swoje prace.
 Zakres szóstego kontraktu obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Urbanowicach. Prace budowlane są zaawansowane niemalże w 80 proc.
  W realizację projektu zaangażowano sześć dużych konsorcjów budowlano-projektowych, wyłonionych w ramach przetargów. Wykonawcy obecnie zatrudniają łącznie 495 osób, które tworzą 66 brygad budujących kanalizację w ponad 70 punktach zlokalizowanych w mieście oraz kilkanaście ekip budowlanych odtwarzających nawierzchnie drogowe i prowadzących prace odbiorowe.
- Podczas prowadzenia robót staramy się minimalizować utrudnienia dla mieszkańców. Niestety przy takiej skali projektu oraz krótkim czasie realizacji, nie da się ich uniknąć. Każda z firm budujących kanalizację w Tychach ma obowiązek wyznaczania objazdów, jeśli do przeprowadzenia prac niezbędne jest zamknięcie części drogi, a także do odtworzenia nawierzchni drogowej w miejscach, w których prowadzone są prace. O wszystkich utrudnieniach informujemy również na bieżąco mieszkańców – zapewnia Jacek Przybylak, przedstawiciel firmy Hydrobudowa Polska, prowadzącej budowę w Wilkowyjach i Mąkołowcu.
Realizacja projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” przyniesie wymierne efekty wszystkim mieszkańcom miasta. Inwestycja przyczyni się m.in. do poprawy środowiska naturalnego, do wyrównania standardu życia wszystkich tyszan oraz do zwiększenia atrakcyjności gminy wśród potencjalnych inwestorów. Przyłączenie pierwszych mieszkańców planowane jest na pierwszy kwartał 2009 roku.

100 km kanalizacji w liczbach
Od początku trwania projektu:
-    uzyskano 132 decyzje pozwoleń na budowę, w tym 80 zgłoszeń zamiaru budowy
-    uzyskano 47 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, czyli określających warunki realizacji i miejsca przebiegu kanalizacji
-    uzyskano ok. 300 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego wydanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów,
-    pozyskano 354 opinie od instytucji, które okazały się niezbędne do kontynuowania prac, w tym opinie Okręgowego Urzędu Górniczego, Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Geodezji UM Tychy, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Katowickiego Nadleśnictwa, Konserwatora Przyrody,
-    uzyskano 28 decyzji pozwoleń wodno-prawnych wydanych przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Wojewodę Śląskiego,
-    pozyskano 3 decyzje wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz 20 zaświadczeń o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, które umożliwiły kontynuowania prac np. przy budowie przepompowni ścieków
-  zatrudniono 66 brygad co daje 495 pracowników, dzięki którym powstało pierwsze 100 km sieci kanalizacyjnej,
-    zabudowano ok. 3 tys. betonowych kręgów podczas montażu studni kanalizacyjnych, co daje niespełna 2,8 km betonowej rury zbudowanej z kręgów ułożonych w linii prostej,
-    korzystano  z ok. 50 koparek, 50 koparko-ładowarek, 2 spycharek, 60 wywrotek, 15 samochodów dostawczo - terenowych, 2 walców, 6 ciągników oraz 1 żurawia.

Gospodarka Ściekowa w Tychach jest drugim co do kwoty dofinansowania projektem dotowanym przez Europejski Fundusz Spójności w 2004 r. w sektorze środowiska. Szacowana wartość inwestycji wynosi ponad 140,7 mln EUR (535 388 269 zł), z czego 75 093 900 EUR stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności.
Inwestycja obejmuje wybudowanie oraz zmodernizowanie ok. 322 km sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, uregulowanie 31,2 km rowów i potoków oraz zmodernizowanie gospodarki osadowej w Oczyszczalni Ścieków Urbanowice. Projekt obejmie kolejno następujące dzielnice miasta Tychy: Wygorzele, Jaroszowiec, Cielmice, Stare Tychy, Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, Wilkowyje, Mąkołowiec oraz Czułów. Realizacja projektu została rozłożona na 3 lata.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.