30 września 2008 12:54

Rozstrzygnięta została IX edycja promocyjnego Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w czterech kategoriach twórczości: poezji, prozy, eseju, literatura dla dzieci i młodzieży oraz debiutu.

 W konkursie brały udział książki wydane w latach 2006–2007, autorów mających w swoim dorobku nie więcej niż trzy publikacje w danej kategorii.
W kategorii poezja jury przyznało nagrodę Piotrowi Kuśmirkowi za tomik  „Zimne zabawki” wydany przez Teatr Mały w  2007 roku w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej”.
 Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka”  – po debiucie organizowany jest przez Teatr Mały od 2000 roku. Książki poetyckie laureatów konkursu ukazują się  we wspomnianej serii od 2001 roku. Do tej pory wydanych zostało 8 tomików: Cezary Domarus „Mózg story” (2001) Adam Pluszka „Zwroty” (2002), M.K.E. Baczewski „Antologia wierszy nieśmiałych” (2003), Robert Król „Lida” (2004), Jacek Dehnel „Wyprawa na południe” (2005), Anna Tomaszewska „lokomotywy, wagony, sukienki” (2006), Piotr Kuśmirek „Zimne zabawki” (2007), Wioletta Grzegorzewska „Orinoko” (2008).

Wręczenie nagród  laureatom (srebrny Pierścień Wydawców oraz 3 tys. zł) odbędzie się 17 października w warszawskim Domu Literatury.

Poniżej regulamin tegorocznej Zimy Poetyckiej:
R e g u l a m i n
1.    Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach.
2.    W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali samodzielną książkę poetycką.
3.    Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 30 grudnia 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Teatr Mały
„Tyska Zima Poetycka”
ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1
43-100 Tychy
znormalizowanego maszynopisu (do 50 stron) tomiku wierszy
w układzie graficznym przewidzianym do druku (bez projektu okładki
i stron redakcyjnych).
Opatrzony godłem maszynopis należy nadesłać obowiązkowo w czterech 
egzemplarzach (nie dołączać wydanych tomików, dyskietek ani innych nośników).
W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym godłem – należy zamieścić dane:
imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, krótką notę biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd książek z rokiem wydania i nazwą wydawcy.
Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.
4.    Tematyka prac jest dowolna.
5.    Jury powołane przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę.
6.    Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 2.500 złotych brutto.
Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 200 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały i współwydawca – Drukarnia „Oldprint” (rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek, wydawnictw branżowych, umieszczenie tomików w sklepie internetowym  np. serwisu Poezja Polska i in.)
7. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i tym samym  niezakwalifikowania
           tomiku do druku i nieprzyznania nagrody.
8. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych do konkursu tomików.
9.  Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie tomiku traktowane jest jako
     akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
7.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2009 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną o dokładnej dacie powiadomieni listownie oraz zostaną zaproszeni na biesiadę poetycką  w Teatrze Małym podsumowującą konkurs.

Dodatkowe informacje: Teatr Mały, tel./ fax (032) 227 20 67, 227 36 11
(od pon. do piątku w godz. 10.00 – 15.00).
Za przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada
Ewa Iwanciów – z-ca dyrektora Teatru Małego.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.