26 marca 2008 11:59

W najbliższy czwartek o godzinie 14.00 w sali 102 Urzędu Miasta Tychy rozpocznie się sesja Rady Miasta.

Program sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Porządek dzienny sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z szesnastej sesji Rady Miasta Tychy w dniu 28 lutego 2008
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki pomocniczej – Osiedle „Ogrodnik”.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki pomocniczej – Osiedle „Karolina”.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii oświatowej Miasta Tychy na lata 2008-2013”
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach za rok 2007.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Grota Roweckiego.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z osiedla Osada w Tychach oraz w zakresie kanalizacji sanitarnej wytworzonej w ramach projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” na okres od dnia 10.05.2008r. do dnia 09.05.2009r.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenia gminy Tychy.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/XVII/373/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lokalnej.
17.    Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta oraz informacja o działalności Prezydenta za okres od 29 lutego 2008 roku do 27 marca 2008 roku.
18.    Interpelacje radnych.
19.    Informacja Przewodniczącego Rady o odpowiedziach udzielonych na interpelacje zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji Rady.
20.    Wolne wnioski i informacje.
21.    Zamknięcie sesji.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.