2 listopada 2016 9:03

W Polsce wciąż funkcjonuje wiele mitów i stereotypów oraz tematów tabu o przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci.

Klapsy są wciąż przez niektórych uważane za metodę wychowawczą, chociaż polskie prawo, wprowadziło do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego artykuł 96 (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.) czyli jednoznaczny zakaz stosowania karcenia fizycznego dzieci (w tym klapsów). 

Dlatego edukacja społeczna i zwiększenie zaangażowania pedagogów w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci są bardzo ważne. Istotne jest także informowanie dzieci, gdzie w trudnych sytuacjach mogą szukać pomocy.

Miasto Tychy organizując kampanię społeczną „Twoje milczenie oznacza zgodę” przystąpiło do międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. 

W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE (www.podrugie.pl, https://www.facebook.com/podrugie)

Kampania jest objęta honorowymi patronatami Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Cel kampanii „Twoje Milczenie Oznacza Zgodę”:
  1. Podniesienie wrażliwości społecznej na problem przemocy, by nikt nie milczał, gdy zauważy, że do rodzinnej przemocy dochodzi np. w sąsiedztwie.
  2. Zmiana postaw rodzicielskich i rozwijanie konstruktywnych umiejętności wychowawczych rodziców.
Adresaci kampanii:
  1. Rodzicie / opiekunowie
  2. Profesjonaliści zajmujący się dziećmi
  3. Mieszkańcy miasta Tychy – świadkowie przemocy
Wraz z Miastem Tychy w ramach kampanii swoje działania zaproponowały następujące instytucje:

Placówki oświatowe i organizacje pozarządowe

l.p.

Nazwa placówki

Działanie

1.      

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

Gimnazjum nr 8

·         pokaz filmów, szkolenie, wystawa

2.      

Zespół Szkół nr 7

  • warsztaty nt.: cyberprzemocy, przemocy domowej, niebieskiej karty oraz placówek pomocowych
  • prelekcja z policją nt.: „odpowiedzialności karnej nieletnich”
  • Zajęcia na lekcjach wychowawczych

3.      

Zespól Szkół Nr 5

 

·         prelekcja z policją nt.  „Odpowiedzialność prawna nieletnich”

·         zajęcia w klasach nt. „Agresja, cyberprzemoc, przemoc domowa, rówieśnicza, procedura Niebieskiej Karty”

4.      

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej

·         pokaz w szkolnej bibliotece dla poszczególnych klas krótkich filmów z informacją, gdzie mogą szukać pomocy

·         umieszczenie na stronie www szkoły w zakładce dla rodziców odpowiedniej informacji i linków do instytucji udzielających pomocy

·         wysłanie za pomocą e-dziennika informacji do rodziców i uczniów z adresami w/w instytucji

5.      

Szkoła Podstawowa nr 22

·         szkolna gazetka

·         warsztaty dla uczniów klas I-VI na temat problemu zagrożeń oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia przemocą

·         prelekcje połączone z prezentacją „Co znaczy krzywdzić drugiego człowieka?”

·         konkurs plastyczny „Widzisz krzywdę. Reaguj!”

·         zorganizowanie na terenie szkoły spektakli profilaktycznych na temat m.in. Przemocy domowej, seksualnej"

·         umieszczenie w szkole „Magicznej skrzynki” do której uczniowie mogą wrzucać karteczki ze swoimi problemami, marzeniami, tajemnicami

·         przygotowanie dla rodziców prezentacji multimedialnej na temat problemu krzywdzenia dzieci i umieszczenie jej wraz z kontaktami gdzie szukać pomocy na stronie szkoły

6.      

Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej

 

·         Warsztaty "Gdzie szukać pomocy"

·         Pomyśl, zanim będzie za późno - prelekcja

·         Czym jest przemoc - przedstawienie teatralne

·         metody rozwiązywania konfliktów - warsztaty

·         Zachowania asertywne film połączony z dyskusją

·         Zasady gry "fair-play" w sporcie i w życiu – pogadanka

·         opracowanie Kodeksu Moralnego zachowania się na zajęciach - warsztaty,

·         Uczucia i reakcje - warsztaty

·         Stop Cyberprzemocy - warsztaty

·         odpowiedzialność nieletnich w świetle istniejących przepisów prawnych - warsztaty

7.      

Gimnazjum nr 11

·         projekcja filmów w klasach

·         warsztaty podczas lekcji wychowawczych

·         wystawa prac plastycznych

·         udział w szkoleniu tematycznym

8.      

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

 

·         pogadanki, zajęcia psychoedukacyjne w wybranych klasach

·         organizacja szkolnego konkursu na plakat na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci

·         przygotowanie ściennej gazetki informacyjnej dla uczniów i ich rodziców z wykorzystaniem materiału „Informator dla osób doznających przemocy”

9.      

II liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida

·         przygotowanie przez młodzież krótkiego filmu przedstawiającego problem przemocy wobec młodzieży

10.   

Niepubliczna Szkoła „Otwarte okno”
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

·         rodzinne warsztaty w pracowni ceramicznej – wspólne lepienie z gliny przeciw przemocy

11.   

Fundacja TITO Chcieć Znaczy Móc

·         stop przemocy poprzez taniec

12.   

Ośrodek Św. Jana XXIII

·         prelekcja dla rodziców dzieci w czasie zebrania dla rodziców

Tematyka:  informacje statystyczne dotyczące stosowania kar fizycznych, filmik dotyczący przyczyn stosowania kar fizycznych. Omówienie skutków dawania klapsów, filmik, rozdanie ulotek informacyjnych

·         zajęcia edukacyjne z dziećmi – różne formy aktywności, także plastyczne

DZIAŁANIA MIEJSKICH INSTYTUCJI
 

Lp.

Zadanie

Miejsce

Data

Realizator

1.

Realizacja programu: „Niebieskie spotkania z realizatorami miejskich programów profilaktycznych – czyli jak edukować, rozmawiać i pomagać”.

Podsumowanie Kampanii „Twoje milczenie oznacza zgodę”, podczas Miejskiego Zjazdu Profilaktycznego

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia

 

 

 

 

Urząd Miasta Tychy sala 102

9 grudnia 2016

 

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

2.

"Bezpieczna Randka" - zajęcia warsztatowe dla młodzieży drugich klas gimnazjum

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy na temat zjawiska, jakim jest przemoc na randce i w związku. Uczniowie zostaną zapoznani z mechanizmami i objawami przemocy, również tej która dotyczy rodziny oraz zwiększą świadomość istniejących stereotypów na temat ról społecznych. Ponadto otrzymają informację odnośnie tego, jak przeciwdziałać przemocy, zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także gdzie szukać specjalistycznej pomocy i wsparcia

Gimnazjum nr 7

21.10.2016

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Gimnazjum nr 3

02.11.2016

04.11.2016

07.11.2016

08.11.2016

Gimnazjum nr 11

03.11.2016

28.11.2016

3.

"Przemoc w rodzinie” prelekcja dla młodzieży technikum

Zespół Szkół nr 7

09.11.2016

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zespół Szkół nr 5

10.11.2016

4.

"Procedura
Niebieskie Karty"

prelekcja dla lekarzy pediatrów i pielęgniarek szkolnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach                   MEGREZ Sp.z.o.o.

16.11.2016

Miejski Zespół Interdyscyplinarny

17.11.2016

DZIAŁANIA OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
 

Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium

 

·         Bezpłatne porady kuratorów dla rodziców i młodzieży przy ul. Barona 30 p. 209

19 listopada od 12.00 do 15.00

26 listopada od 12.00 do 15.00

Grupa BuggyGym

·         Spotkanie z mamami pod hasłem Twoje milczenie oznacza zgodę – przeciw przemocy wobec dzieci

Termin: 8 listopada 2016r. godz. 11.00 Paprocany (warunek: sprzyjająca pogoda)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

·         19 listopada br. godz. 9.00 – 13.00

dzień otwarty dla rodziców i młodzieży

mgr  Joanna Maria Kośmińska specjalista psychologii kryzysu, interwent kryzysowy-terapeuta, pedagog                                

mgr  Alicja Jendrasik pedagog resocjalizacyjny, terapeuta rodzinny, specjalista d/s przemocy w rodzinie


Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=dDV0CPmlyLs

Docierajmy do wszystkich!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.