Postanowienia ogólne Regulaminu:

1. Właścicielem strony „Miasto Tychy” w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/TychyDobreMiejsce), jest Gmina Miasta Tychy, z siedzibą w Tychach, al. Niepodległości 49, e-mail: poczta@umtychy.pl, tel.: 32 776 33 33.

2. Profil prowadzony jest przez pracowników Biura Prasowego Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, tel. 32 776 39 13, rzecznik@umtychy.pl.(zwanym dalej „Prowadzącymi”).

3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z facebookowej strony „Miasto Tychy”, a także prawa i obowiązki Użytkowników.

4. Użytkownikiem profilu „Miasto Tychy” na Facebook.com może być tylko osoba posiadająca konto w serwisie Facebook.com.

5. Każdy Użytkownik korzystający z profilu „Miasto Tychy” na Facebook.com zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

6. Profil „Miasto Tychy” nie jest oficjalnym kanałem do składania skarg, reklamacji czy jakichkolwiek formalności w Urzędzie Miasta Tychy. Treści o takim charakterze będą informacyjnie przekazywane do odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego bez gwarancji uzyskania wiążącej odpowiedzi.

7. Zasady korzystania z profilu „Miasto Tychy” na Facebook.com:

a) Niedopuszczalne jest publikowanie treści i obrazów o charakterze pornograficznym, erotycznym, powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarnych, rasistowskich, nakłaniających do przemocy i nienawiści, naruszających prawa osób trzecich oraz jakichkolwiek innych treści i obrazów sprzecznych z prawem.
b) Wszelkie wypowiedzi internautów budzące zastrzeżenia obyczajowe i moralne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich będą usuwane.
c) Wpisy takie jak ogłoszenia, reklama, konkursy komercyjne – będą usuwane.
d) Wpisy mające charakter spamu – zamieszczane w wielu miejscach, wielokrotnie będą usuwane.
e) Użytkownicy powinni szanować prawo do własności w sieci – publikując zdjęcie czy przytaczając wypowiedź, należy podać autora i źródło.
f) Na profilu mile widziane są wypowiedzi merytoryczne, opierające się na faktach i kulturalne dotyczące poruszanej tematyki. Komentarze nie dotyczące tematyki wpisu będą usuwane.

8. Za skutki działań Użytkownika, polegających na umieszczaniu określonych komentarzy, opinii lub innych treści na profilu „Miasto Tychy” na Facebook.com, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z profilu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub serwisu społecznościowego Facebook.com.

10. Odpowiedzialność Właściciela za działania wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z profilu „Miasto Tychy” na Facebook.com jest wyłączona.

11. Aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników Właściciel nie wymaga od nikogo danych osobowych typu:
a) numer PESEL,
b) numer dowodu osobistego,
c) numer kont osobistych itp.
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników zaleca się nie zamieszczania własnych danych osobowych oraz zakazuje się zamieszczania danych osobowych osób trzecich (imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, adresy e-mail lub innych danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby w sposób bezpośredni lub pośredni).

12. Użytkownicy mają prawo do wyrażania swojej opinii. Każda opinia Użytkowników jest traktowana jako prywatne, subiektywne zdanie na określony temat. Na profilu mogą być prowadzone dyskusje między Użytkownikami, pod warunkiem stosowania się do zasad korzystania z profilu zawartych w punkcie 7 Regulaminu.

Naruszenie postanowień Regulaminu:

1. Prowadzący profil „Miasto Tychy” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.

2. Prowadzący profil „Miasto Tychy” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, gdy:

Użytkownik korzysta z profilu „Miasta Tychy”, naruszając obowiązujące zasady oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zawarte w punkcie 7.

Postanowienia końcowe Regulaminu:

1. Regulamin jest dostępny na stronie umtychy.pl

2. Regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia go na stronie „Miasto Tychy” w serwisie Facebook.com.

3. Właściciel strony ma prawo do zakończenia działania profilu „Miasto Tychy” na Facebook.com w dowolnym momencie.

4. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych nie podlega wygaśnięciu.

5. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują postanowienia zawarte w regulaminie i Polityce prywatności serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/legal/terms.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.