Miasto

13 marca 2020, 12:26:31

Urząd Miasta będzie nieczynny dla klientów do odwołania, ale urzędnicy nadal będą pracowali. Sprawdź, jak załatwisz sprawy w mieście.

Przy wejściu głównym ustawione zostały specjalne skrzynie, do których można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miasta Tychy. 

Informujemy, że posiadając konto w portalu eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl lub sekap.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miasta. Wnioski można wysłać i podpisywać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wykaz usług elektronicznych realizowanych przez Urząd Miasta Tychy jest dostępny na stronie miejskiego portalu informacyjno-płatniczego e-Urząd pod adresem eurzad.umtychy.pl/uslugi_elektroniczne.

Sprawdź, jak założyć Profil Zaufany UWAGA! Zalecamy potwierdzanie Profilu Zaufanego przez bankowość elektroniczną! 

DOWODY OSOBISTE

 Wydawanie dowodów osobistych po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu - tel. (32) 7763514 (w Pałacu Ślubów).
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego lub zaświadczenia - drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. 
 Potwierdzanie profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wydział Komunikacji 

Rejestracja pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy do 30 marca br.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy wyłącza karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym. Okres 30 dniowy na zgłoszenie zbycia / nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP i rejestrację pojazdów sprowadzonych z terytorium UE zostaje wydłużony o czas w jakim Urząd nie będzie obsługiwał klientów.

Rejestracja pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy od 30 marca br.

Przed wejściem do Wydziału Komunikacji UM Tychy dostępna będzie skrzynka odbiorcza na wnioski (wraz z dokumentami oraz potwierdzeniem dokonania opłaty za rejestrację). Kompletny wniosek można również przesłać pocztą. Osoby zainteresowane, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu odbioru oznaczeń, tel. 32 780 09 50, 32 780 09 55, 32 780 09 65. Wydział Komunikacji prosi jednak o kontakt, tylko w pilnych sprawach. 

Urząd Stanu Cywilnego

 Ograniczona zostaje liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego w Sali ślubów tutejszego USC. Od 16 marca 2020r. podczas uroczystości mogą być obecni wyłącznie  Państwo Młodzi i 2 pełnoletnich świadków.

 Od 16 marca do odwołania Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje tylko klientów w sprawach rejestracji zgonów w Pawilonie Ślubów.

 Lista spraw, które można załatwić  drogą elektroniczną przez e-PUAP, za pomocą profilu zaufanego to:

- wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,

- wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

- rejestracja urodzenia dziecka,

- złożenie wniosku o sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Adres poczty elektronicznej: usc@umtychy.pl

Telefony: 32 7763314, 32 7763384, 32 7763354, 32 7763315, 32 7763316, 32 7763346.

Wydział Spraw Obywatelskich

 Pilne sprawy dotyczące:

  • zameldowania na pobyt stały i czasowy powyżej trzech miesięcy,
  • wymeldowania z pobytu stałego i czasowego powyżej trzech miesięcy,
  • wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
  • wydania zaświadczeń o prawie do glosowania,
  • nadania nr PESEL

będą załatwiane wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu. Numery telefonów: 32 776 35 35, 32 776 35 05. W innych sprawach załatwianych przez tutejszy wydział, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: obywatelski@umtychy.pl.

 Przypominamy, że posiadając konto na www.epuap.gov.pl lub www.sekap.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną. Wnioski do urzędu można wysłać i podpisywać podpisem elektronicznym.

 Dodatkowo informujemy, że wszystkie przesłuchania świadków oraz oględziny wyznaczone w postępowaniach meldunkowych są odwołane do dnia 27 marca 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 776 35 04 lub 32 776 35 34.

  Podjęto decyzję o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej w mieście Tychy. Wszystkie wezwania do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej  tracą ważność. O nowym terminie przeprowadzenia kwalifikacji poinformujemy pisemnie.

 W sprawach Stowarzyszeń, Fundacji i Uczniowskich Klubów Sportowych zachęcamy do kontaktu drogą mailową na adres: obywatelski@umtychy.pl lub telefonicznie pod numerem telefony: 32 776 35 06.

Wydział Lokalowy

Przed Wydziałem Gospodarki Lokalowej wystawiona została skrzynka, do której można składać wypełnione i podpisane wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Wnioski można również nadsyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W razie wątpliwości przy wypełnianiu wniosków prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami wydziału pod numerem telefonu 32 776-30-56, którzy udzielą niezbędnych informacji.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi (przy ul. Budowlanych 67)

 Od dnia 13 marca 2020r. referat będzie dostępny drogą telefoniczną lub elektroniczną. W sprawach istotnych prosimy kontaktować się pod numerami:

(32) 438-22-10 – sprawy związane z reklamacjami, składaniem deklaracji,

(32) 438-22-11 – sprawy związane z płatnościami, w tym zaległymi oraz windykacją należności (po otrzymaniu pisma o zaległościach lub upomnienia),

(32) 438-22-13 – sprawy związane z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wezwaniami do złożenia wyjaśnień.

Mail: odpadykom@umtychy.pl

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy regulować na posiadane przez Państwa indywidualne numery rachunków bankowych w wysokości dotychczas wnoszonych,

 Reklamacje będziemy przyjmować i wyjaśniać z firmami odbierającymi odpady komunalne na bieżąco, po ich otrzymaniu ww. drogą telefoniczną lub elektroniczną,

 Pomoc przy wypełnieniu deklaracji i wszelką inną pomoc z tym związaną zapewniamy pod ww. numerem telefonu.

Wydział Geodezji

Zgłoszenia robót geodezyjnych będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną przez portal GeoOśrodek, który jest dostępny pod adresem geoosrodek.umtychy.pl. Dane wynikowe (operat) do składanych zgłoszeń należy wysyłać w postaci elektronicznej za pomocą paczki zwrotnej. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w portalu GeoOśrodek proszone są o kontakt pod nr telefonu 32 776 36 04. Wniosek rejestracyjny dostępny jest na określonej powyżej stronie internetowej w zakładce "Do pobrania".

Miejski Rzecznik Konsumentów

Do odwołania zawieszone zostaje udzielanie porad konsumenckich w wydziale - biuro jest zamknięte dla kientów. 

Poradę bądź informację prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać:

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

 Wniosek CEIDG-1 dotyczący rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej można wypełnić na stronie:
www.firma.gov.pl i potwierdzić profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego mają możliwość jego potwierdzenia, korzystając z bankowości elektronicznej. Informacje dostępne są na stronie www.pz.gov.pl.

W razie pytań, przy wypełnieniu wniosku CEIDG-1 prosimy o kontakt z Wydziałem: tel. 32 776 31 03, 776 31 05, 776 31 34; e-mail: dzialalnosc@umtychy.pl

 W sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 32 776 31 04.
 W sprawie dotacji dla żłobków oraz rejestru prosimy o kontakt pod numerem: 32 776 31 03.
Komunikaty dla przedsiębiorców pojawiają się na bieżąco na miejskiej stronie dla przedsiębiorców.

Wydział Obsługi Rady Miasta

 Najbliższa sesja Rady Miasta Tychy nie odbędzie się.

 Posiedzenia Komisji Rady Miasta zaplanowane w marcu 2020 roku nie odbędą się.

 Odwołane zostają wszystkie dyżury radnych (w tym Przewodniczącej Rady Miasta Tychy) z mieszkańcami.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszone udzielanie porad osobiście.

W przypadku konieczności uzyskania porady, osoba potrzebująca, pobiera wniosek ze strony umtychy.pl/pomoc-prawna, w którym oświadcza, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres npp@umtychy.pl. Na podstawie przesłanego wniosku zostanie wyznaczony termin porady.

W wyjątkowej sytuacji, gdy osoba potrzebująca nie posiada dostępu do Internetu, może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ustnie przez telefon, osobie udzielającej porady po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

O przywróceniu działania punktów będziemy informować na bieżąco.

Biuro Paszportowe w Tychach

Od 16 marca 2020 r. punkt paszportowy w Tychach będzie nieczynny do odwołania.

Odbiór paszportów (dot. wniosków paszportowych złożonych w punkcie paszportowym w Tychach) odbywać się będzie wyłącznie po rezerwacji internetowej w Oddziale Paszportowym w Katowicach, ul. Jagiellońska 25.

RPWiK Tychy

Wszelkie formalności administracyjne od dnia 16.03.2020 r. do odwołania, możliwe są do realizacji jedynie drogą elektroniczną, pocztową oraz telefoniczną, pod numerem telefonu: 32 325 70 00.

MZBM Tychy

Od 16 do 30 marca 2020 r. siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Filaretów 31 oraz Rejonów Obsługi Mieszkańców będą zamknięte dla Mieszkańców i Klientów MZBM. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub drogą mailową. Wszystkie dane kontaktowe na stronie internetowej MZBM.

BOK PGNiG

Biuro Obsługi Klienta jest zamknięte dla interesantów. Szczegóły w informacji.

Koronawirus - aktualne informacje z miasta

Załączniki

Prace termomodernizacyjne w tyskich szkołach

Prace termomodernizacyjne w tyskich szkołach

W czterech tyskich szkołach podstawowych zostaną wkrótce wykonane prace termomodernizacyjne. Łączny koszt gruntownego remontu placówek to ponad 14 milionów złotych. W ciągu ostatnichlat podobne prace przeprowadzono w 11 innych placówkach oświatowych na łączną kwotę ponad 46 milionów złotych.

Как оформить дела | Як вирiшити справи

Как оформить дела | Як вирiшити справи

Ниже вы найдёте самую важную информацию. | Нижче ми представляємо важливу інформацію.

Informacja dotycząca zmiany terminów rekrutacji

Informacja dotycząca zmiany terminów rekrutacji

Zmianie ulegają niektóre terminy, sposoby ogłaszania listy kandydatów i przyjętych oraz potwierdzania woli uczęszczania do przedszkola, szkoły.

Zamknięty przejazd kolejowy na ul. Malinowej

Zamknięty przejazd kolejowy na ul. Malinowej

Od 30 marca do 6 kwietnia br. zamknięty będzie przejazd kolejowy w rejonie ul. Malinowej. Na czas trwania robót budowlanych przygotowano objazd.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×