1 marca 2022 12:18

Sprawdź, jak załatwisz sprawy w mieście od 1 marca 2022 r.

OBSŁUGA KLIENTÓW URZĘDU MIASTA TYCHY

(aktualizacja 1 marca 2022 r.)

Obsługa Klientów Urzędu Miasta Tychy odbywa się bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi tj. obowiązkiem zakrywania ust i nosa, dezynfekcją rąk i z zachowaniem dystansu. Klienci urzędu obsługiwani są w Biurze Obsługi Klienta oraz na pozostałych piętrach budynku.                                                                                                                              

Obsługa w Biurze Obsługi Klienta:

Na parterze urzędu, jak dotychczas,  załatwić można sprawy związane m. in. z zameldowaniem, nadaniem numeru PESEL, odbiorem dowodu osobistego, zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej, z zakresu gospodarki nieruchomościami czy Karty Dużej Rodziny.

  • Wydział Spraw Obywatelskich - stanowisko nr 7. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerami tel. 32 776-35-35, 32 776-35-05,
  • Wydział Dowodów Osobistych - stanowisko nr 8. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerem tel. 32 776-35-14. Uwaga – w związku ze zmianą przepisów złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistej wizyty w urzędzie miasta. Wyjątek stanowi wniosek o wydanie dowodu dla dzieci lub podopiecznych do 12 roku życia, który można złożyć drogą elektroniczną na stronie https://www.gov.pl/ (wymagany podpis elektroniczny rodzica, opiekuna ustanowionego przez sąd albo kuratora),
  • Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej - stanowisko nr 5. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerem tel. 32 776-31-03, a w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod numerem tel. 32 776-31-04,
  • Wydział Podatków i Opłat - stanowisko nr 4. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerem tel. 32 776-30-44 lub z pozostałymi numerami, które można znaleźć na stronach internetowych https://www.umtychy.pl oraz https://bip.umtychy.pl ,
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - stanowisko nr 3. Informacje udzielane są również pod numerami tel.: 32 776-37-18 (służebności, sieci), 32 776-37-19 (zakup działek), 32 776-37-20 (wykup mieszkań), 32 776-37-21 (odszkodowania za drogi), 32 776-37-40, 32 776-37-10 (dzierżawy), 32 776-37-11, 32 776-37-41, 32 776-37-12, 32 776-37-14, 32 776-37-22 (użytkowanie wieczyste i przekształcenia). Druki wniosków dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/22. Sprawy można załatwiać również elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej nieruchomosci@umtychy.pl.
  • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - stanowisko nr 2. Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny oraz programami „3+licznarodzina” i „Aktywni60plus” (złożenie/uzupełnienie wniosku, wydanie/odebranie karty) można załatwić bezpośrednio na stanowisku nr 2. Dodatkowe informacje można znaleźć pod poniższymi linkami: Program „3+licznarodzina” – https://umtychy.pl/liczna-rodzina, Program „Aktywni60plus” – https://umtychy.pl/aktywni-60, Karta Dużej Rodziny – https://umtychy.pl/karta-duzej-rodziny. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę Informacyjno-Usługową Emp@tia. Aby złożyć wniosek elektroniczne, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.- kontakt telefoniczny pod numerem tel. 32 776-35-09 lub e-mailowy: zdrowie@umtychy.pl. Informacje dotyczące programów społecznych można również uzyskać pod numerami tel.: 32 776-30-30 oraz 32 776-35-41.

Na parterze Urzędu Miasta Tychy codziennie w godzinach jego pracy czynna jest KASA. Wejście do kas możliwe jest również od strony Parku Miejskiego. Tutaj również obowiązują rygory sanitarne. Zachęcamy do wnoszenia opłaty elektronicznie poprzez przelewy bankowe lub płatności online dostępne w portalu https://eurzad.umtychy.pl.

Informacje dotyczące zawierania ślubów i pozostałej działalności Urzędu Stanu Cywilnego: Stosownie do aktualnych zasad od 1 marca br. zostają zniesione limity dotyczące osób uczestniczących w ceremonii zawarcia małżeństwa. W Sali Ślubów jest 38 miejsc siedzących.

Ponadto w Pawilonie Ślubów realizowane są następujące sprawy: składanie dokumentów do zawarcia małżeństwa (śluby cywilne, zaświadczenia do ślubu konkordatowego, zaświadczenia do ślubu za granicą), wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym, wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do systemu rejestrów państwowych, formalizacja powrotu do nazwiska po rozwodzie, wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą, uznanie ojcostwa, zmiana imienia i nazwiska – kontakt pod numerami tel.: 32 776-30-11 oraz 32 776-30-12.

Sprawy z zakresu rejestracji zgonów załatwiane są w pokoju 316 (III piętro), numer tel. 32 776-33-46. Sprawy z zakresu rejestracji urodzeń i złożenia wniosku o nadanie medali za długoletnie  pożycie małżeńskie załatwiane są w pokoju 315 (III piętro), numer tel. 32 776-33-15. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego oraz przyjmowanie wniosków o sprostowanie, uzupełnienie aktów odbywa się w pokoju 314 (III piętro), numery tel.: 32 776-33-14 oraz 32 776-33-84.

Sprawy związane z działalnością Wydziału Gospodarki Lokalowej są załatwiane bezpośrednio w wydziale (wejście od strony Pałacu Ślubów - parter). Numery tel.: 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-53, 32 776-30-56, 32 776-30-57.

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 59. Wydział czynny jest od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 17.00, a w piątek od 7.30 do 12.00. W wydziale otwarta jest również kasa czynna w opisanych powyżej godzinach. Kontakt z wydziałem pod numerami tel.: 32 780-09-50, 32 780-09-55, 32 780-09-65.

Sprawy obsługiwane przez pracowników Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa można załatwiać bezpośrednio lub kontaktując się pod numerami tel.: 32 776-38-01 (pozwolenia zintegrowane), 32 776-38-32 (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji), 32 776-38-02 (decyzje zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów), 32 776-38-05 (odbiory i wydawanie warunków technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej), 32 776-38-06 (wydawanie zaświadczeń dotyczących planu urządzenia lasu, karty wędkarskie), 32 776-38-61, 32 776-38-31 (oświetlenie uliczne), 32 776-39-14, 32 776-39-44 (dotacje do wymiany źródeł ciepła). W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z sekretariatem – numer tel. 32 776-38-34 lub mailowo: komunalny@umtychy.pl .

Sprawy z zakresu Referatu Gospodarki Odpadami realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 67. Kontakt z wydziałem pod numerami tel.: 32 438-22-06, 32 438 - 22-10. Sprawy można załatwiać również elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej odpadykom@umtychy.pl. Wpłaty przyjmowane są w kasie Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi tym niemniej nadal prosimy o dokonywanie wpłat przelewem.

Sprawy obsługiwane przez Wydział Budownictwa przy ul. Barona 30 – dokumenty można wysyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwe jest także ich dostarczenie lub odbiór osobisty (ustaleniu terminu pod numerem tel. 32 776-34-60). Sprawy można załatwiać także bezpośrednio lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej budownictwo@umtychy.pl.

Sprawy obsługiwane przez pracowników Wydziału Geodezji – zgłoszenia robót geodezyjnych oraz dane wynikowe (operat) są przyjmowane bezpośrednio lub elektronicznie przez portal geodety pod adresem https://geodezja.umtychy.pl. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w portalu geodety proszone są o kontakt pod numerem tel. 32 776-36-04. Wniosek rejestracyjny dostępny jest na podanej powyżej stronie internetowej w zakładce „Wnioski”. Wniosek o udostępnienie map i innych materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny realizowany jest zgodnie z procedurą określoną pod adresem https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/1461, natomiast wypisy i wyrysy wykonuje się w oparciu o procedurę opisaną na stronie https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/1521. Pozostałe sprawy wydziału wykonuje się zgodnie z kartami usług dostępnymi na stronie BIP pod adresem https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/GWG.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Barona 30 prowadzi bezpośrednią obsługę Klienta. Poradę bądź informację prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać również telefonicznie pod numerami tel.: 32 776-36-77 lub 32 780-50-63, pisząc wiadomość na adres poczty elektronicznej rzecznik.konsumenta@umtychy.pl, przez Messenger lub składając wniosek o nazwie Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/rozpatrywanie-indywidualnych-spraw-konsumentow. Wniosek o interwencję można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (link jak wyżej) lub pisemnie na adres rzecznika. Od 10 maja br. przywrócono możliwość umówienia się na spotkanie w biurze rzecznika.

Wydział Obsługi Rady Miasta: z radnymi Rady Miasta Tychy można kontaktować się telefonicznie lub wykorzystując adresy poczty elektronicznej – informacje kontaktowe radnych dostępne są na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl/sklad-rady-miasta. Nieodpłatna pomoc prawna. Od 1 marca 2022 roku przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach z zastosowaniem obowiązujących przepisów i wymogów sanitarnych.  Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 32 776-30-31 od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, w czwartek od 7:30 do 17:30 oraz w piątek od 7:30 do 13:30 lub poprzez pobranie wniosku ze strony http://umtychy.pl/pomoc-prawna, i wysłanie wypełnionego wniosku na adres npp@umtychy.pl. Na podstawie przesłanego wniosku zostanie wyznaczony termin porady. Zachęcamy do korzystania ze stron internetowych: https://obywatel.gov.pl, https://eurzad.umtychy.pl, https://epuap.gov.pl, https://umtychy.pl/koronawirus.

Telefonicznie i mailowo można nadal kontaktować się z pracownikami wydziałów Urzędu Miasta – numery telefonów i adresy można znaleźć na stronach internetowych https://www.umtychy.pl oraz https://bip.umtychy.pl .

Przypominamy, że posiadając konto na https://eurzad.umtychy.pl lub https://epuap.gov.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną.

numer telefoniczny centrali Urzędu Miasta Tychy: 32 776-33-33

e-mail główny: poczta@umtychy.pl

adres skrzynki ePUAP : /UMTychy/skrytka

 

 

 

Koronawirus - aktualne informacje z miasta

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.