Wybory 2023

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 roku. W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby, nie zostały pozbawione praw publicznych i nie zostały ubezwłasnowolnione. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00. Sprawdź najważniejsze informacje.

Osoby, które mieszkają w Tychach, ale nie są tu zameldowane na pobyt stały, a także wszyscy, którzy tego dnia wyjeżdżają do innej miejscowości lub do innego kraju, też mogą wziąć w nich udział. Wystarczy pamiętać o kilku ważnych krokach.

Każdy, kto mieszka w Tychach ale nie jest tu zameldowany (lub zameldowany jedynie na pobyt czasowy) - i  chce oddać swój głos w naszym mieście -  powinien:

  • dopisać się do spisu wyborców (wniosek o zmianę miejsca głosowania),

lub

  • pobrać w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania.

ZMIANA MIEJSCA GŁOSOWANIA - WYBORY PARLAMENTARNE 2023

Osoba, która w dniu wyborów będzie przebywać w innym miejscu, niż adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, może:

  • złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 12 października za pomocą usługi online dostępnej na stronie internetowej gov.pl>>
  • złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 12 października w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tychach na stanowiskach 6 lub 7 Biura Obsługi Klienta lub w pokojach 504 i 505 na V piętrze Urzędu.

Zachęcamy do dopisania się do spisu możliwie najszybciej i nieodkładania tego na ostatnią chwilę.

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W dokumencie wskazuje się imię  i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 12 października w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tychach na stanowiskach 6 lub 7 Biura Obsługi Klienta lub w pokojach 504 i 505 na V piętrze Urzędu.

Im szybciej ktoś zgłosi się po takie zaświadczenie, tym większa szansa, że uniknie czekania w kolejce w urzędzie.

Ważne: należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego np. zgubienia lub zniszczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego. Nie będzie też można wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może również złożyć osoba, która nie jest nigdzie zameldowana na pobyt stały, nie ma decyzji o wpisaniu do Centralnego Rejestru Wyborców ani nie dopisała się jednorazowo do spisu na wybory zarządzone na 15 października (na zaświadczeniu w miejscu zamieszkania pozostanie puste pole).

W związku z zarządzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów parlamentarnych wyborcy składają jeden wniosek dotyczący wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r., ale sporządzone dokumenty (np. zaświadczenie o prawie do głosowania) mają zastosowanie również do referendum.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WYBORY PARLAMENTARNE 2023

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat mogą:

  • udzielić innej osobie pełnomocnictwo do głosowania w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w terminie do 6 października br. Wydziale Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta w Tychach na V piętrze w pokoju 504.
  • głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 2 października 2023 r. Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, mailowo (katowice@kbw.gov.pl) lub za pomocą platformy ePUAP.

Głosowanie korespondencyjne możliwe jest tylko w kraju.

SOBOTNI DYŻUR W UM TYCHY

Urząd Miasta w Tychach wyjątkowo będzie czynny w sobotę, 7 października w godzinach 9.00-12.00. W tym dniu w Biurze Obsługi Klienta będzie możliwość pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania oraz dopisania się do spisu wyborców (zmienić miejsce głosowania).

SPRAWDŹ SWOJE DANE

Pojawiła się usługa, która umożliwia wyborcy sprawdzenie, jakie jego dane są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będzie głosował. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się do aplikacji webowej mObywatel (Twoje dane -> Centralny Rejestr Wyborców).

ADRESY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Wyszukiwarka ulic wraz z wykazem obwodowych komisji wyborczych dla Tychów znajduje się na stronie wybory.gov.pl. Uzyskasz tam informacje dotyczące numerów okręgów, obwodów, siedzib komisji oraz czy lokal przystosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

ZMIANY W TYCHACH! Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 43 do tej pory była w Przedszkolu nr 29 (ul. Hubala 7), w tym roku została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Młodzieżowa 7. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 44 była w Przedszkolu nr 26 (ul. Młodzieżowa 5) została przeniesiona również do Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Młodzieżowa 7. 

JAK GŁOSOWAĆ?

Wybory do Sejmu

Głos ważny: głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Przyczyną nieważności głosu jest:
• postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście
• niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce
• postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą

Wybory do Senatu

Głos ważny: głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Przyczyną nieważności głosu jest:
• postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata
• niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce
• postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez okręgową komisję wyborczą.

Referendum

Głos ważny: głosujący odpowiada oddzielnie na poszczególne pytania, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo w kratce z lewej strony obok odpowiedzi negatywnej „NIE”.

Głos nieważny:
Przyczyną nieważności głosu jest:
• postawienie znaku „X” w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie
• niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie

Oficjalna strona wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023  


"Nie śpij, bo Cię przegłosują" to hasło tegorocznej społecznej kampanii profrekwencyjnej zainaugurowanej w Gdańsku 4 czerwca 2023 r. Od tego czasu do akcji dołączyły również inne samorządy takie jak m.in.: Elbląg, Białystok, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Płock, Warszawa, Wołomin, Poznań, Wrocław, Krotoszyn, Łódź, Piaseczno, Lublin, Gliwice czy Rzeszów. Wspierają ją również Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Polskich.

"Minęły 34 lata, a hasło "Nie śpij, bo cię przegłosują" z wyborów, które 4 czerwca 1989 roku zmieniły bieg historii Polski, a w konsekwencji również innych krajów oddzielonych od wolnego świata żelazną kurtyną, nic nie straciło na aktualności. Frekwencji w pełni wolnych i demokratycznych wyborach parlamentarnych nie udało nam się w Polsce pobić od ponad 100 lat. W 1919 roku wyniosła ponad 70 proc. W niektórych okręgach przekraczała nawet 90 proc., a w żadnym z nich nie spadła poniżej 60 proc. W 1989 roku głosowało niewiele ponad 62 proc. obywatelek i obywateli. Potem w zasadzie było już tylko gorzej.

Niech każdy cieszy się wolnością wyboru. Nie możemy przespać tego momentu, bo wybory to czas decyzji o kształcie państwa – od wartości po gospodarowanie pieniędzmi. Jak prześpimy, to inni wybiorą za nas. Każdy głos się liczy, bo wynik to suma indywidualnych wyborów. "

https://www.niespij.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.