Aby zidentyfikować rzeczywiste potrzeby miasta na najbliższą dekadę oraz określić cele, priorytety i kierunki działań nowej strategii, w okresie od kwietnia do czerwca 2022 roku przeprowadzono cykl warsztatów strategicznych w obszarze funkcjonalno-przestrzennym.

Moderatorami spotkań byli przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali m.in. pracownicy Urzędu Miasta Tychy i jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, radni, przedstawiciele sektora NGO, przedsiębiorcy, reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rad Osiedli. Zostali oni przyporządkowani  do poszczególnych obszarów na podstawie wiedzy merytorycznej, pracy zawodowej i doświadczenia.

Spotkania zostały podzielone na następujące obszary tematyczne:

  • społeczny,
  • funkcjonalno-przestrzenny,
  • edukacja,
  • kultura i sport.

Warsztaty strategiczne w obszarze funkcjonalno-przestrzennym odbyły się 22 kwietnia br. w godzinach 10:00 – 14:00. Wzięli w nich udział przedstawiciele Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, Miejskiego Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Urzędu Miasta Tychy, tj. Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Remontów, Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Innowacji i Inwestycji.

W toku dyskusji wskazane zostały propozycje rozwiązań i działań kształtujących rozwój miasta, koniecznych do podjęcia w przyszłości, dotyczących m.in.: modernizacji infrastruktury kanalizacji deszczowej, utworzenia połączeń rowerowych z gminami ościennymi (tj. Kobiórem, Bieruniem), rozbudowy sieci internetowej w południowej części miasta, zwiększenia liczby miejsc parkingowych, dostosowania miasta do możliwości mobilnych osób starszych i osób ze szczególnymi potrzebami oraz do potrzeb dzieci (zwiększenie bezpieczeństwa), poprawy stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych w dzielnicach podmiejskich, wzrostu wykorzystania elementów błękitno-zielonej infrastruktury w rozwiązaniach drogowych oraz budownictwie (powierzchnie przepuszczalne, rowki, niecki, itd., zielone dachy i ściany, ogrody deszczowe), utworzenie połączenia kolejowego na odcinku Tychy – Bieruń – Oświęcim – Kraków, dalsza redukcja zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi i CO 2 , w szczególności w okresie zimowym, dostosowanie infrastruktury i terenów miejskich do postępujących zmian klimatycznych, wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, stworzenie nowych atrakcyjnych przestrzeni publicznych integrujących mieszkańców, rozwój infrastruktury służącej rozwojowi innowacyjności (w zakresie gospodarki zielonej), wypracowanie zachęt dla młodych mieszkańców aby nie opuszczali miasta. Wśród głównych wyzwań rozwojowych uczestnicy warsztatu wskazywali niewystarczające zasoby mieszkaniowe, w tym małą liczbę mieszkań pod wynajem oraz mieszkań komunalnych, niską dostępność terenów pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną, wyższą cenę za 1m2 lokali mieszkalnych, w porównaniu do województwa, nasilające się zjawisko suburbanizacji.

POWRÓT DO STRONY STRATEGIA 2030+

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.