23 sierpnia 2022 12:25

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.6. Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs.

Projekt polega na wymianie nieekologicznych, węglowych źródeł ciepła klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303- 5 oraz bezklasowych, ogrzewających budynki jednorodzinne mieszkańców miasta Tychy, na ekologiczne i wysokosprawne urządzenia grzewcze, w tym podłączenie do węzła cieplnego, montaż kotłów gazowych lub na biomasę, a także (do wyboru) montaż urządzeń, umożliwiających przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W projekcie przewidziano montaż 121 kotłów oraz wykonanie 1 przyłącza do PEC. W ramach prac przewiduje się dostawę i montaż urządzeń, wybór operatora koordynującego wdrażanie projektu w imieniu Gminy oraz promocję. Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę jakości powietrza nie tylko w gminie Tychy, ale także w sąsiednich powiatach (redukcja zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10) oraz na poprawę zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców. Projektem objęte są budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie całego miasta, które spełniają definicję minimalnego standardu efektywności energetycznej.

Termin rzeczowej realizacji: 2022 – 2023
Koszt całkowity: 1 385 558,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 177 724,30 PLN

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.