Terminy, szczegóły - informacje dla Wykonawców w ramach projektu grantowego OZE.

WAŻNE Prosimy aby wszystkie dokumenty zgłoszeniowe drukowane były w kolorze!

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WYKONAWCÓW

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór Wykonawców do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/346/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 listopada 2020r. 

Zakres projektu obejmuje dostawę i montaż:

  • Instalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne),

  • Instalacji solarnych (kolektory słoneczne),

  • Pomp powietrznych do c.o. oraz c.w.u.,

  • Pomp powietrznych do c.w.u.,

  • Kotłów na biomasę.

Termin składania wniosków:

Nabór prowadzony jest od 26 listopada 2020r. w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Miejsce składania wniosku:

Wniosek o wpis na listę Wykonawców (zał. nr 17 do Regulaminu) wraz z wymaganymi dokumentami (zał. Nr 18 do Regulaminu) należy złożyć w Urzędzie Miasta Tychy (BOK) w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Urzędu Miasta Tychy.

Bieżące aktualności dla mieszkańców i wykonawców dostępne są na stronie Operatora
Dokumenty w wersji czarno-białej dostępne są na stronie Operatora.

Lista wykonawców

Powrót na stronę OZE w Tychach

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.