8 grudnia 2020 9:12

Cele programu, źródła finansowania, zakres projektu - szczegółowe informacje.

CEL PROJEKTU

Celem projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej, co przyczyni się̨ do: ograniczenia emisji zanieczyszczeń́, zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła, podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia strat przesyłowych.  

Realizacja projektu umożliwi uniezależnienie się̨ Miasta Tychy od dostaw energii
z zewnętrznych źródeł oraz rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta, w tym podniesienia komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców, wzrostu świadomości na temat działań́ proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 23 233 551,50 zł z czego współfinansowanie ze środków UE wynosi 22 071 873,93 zł.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach Projektu planowany jest zakup i montaż 960 sztuk instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w/na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych lub na gruncie.

Mieszkańcy biorący udział w Projekcie będą mogli ubiegać się o dofinasowanie:

- 647 szt. instalacji fotowoltaicznych,

- 97 szt. instalacji solarnych

- 72 sz. instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej

- 127 szt. powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- 17 szt. kotłów na biomasę.

Mieszkańcy po zrealizowaniu planowanej inwestycji otrzymają refundację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Powrót na stronę OZE w Tychach

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.