7 września 2020, 12:25:41

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzą 2 wejścia - główne od Al. Niepodległości i dodatkowe od strony Parku Miejskiego im. Solidarności. Wejście główne nie posiada schodów, z obu stron znajdują się podjazdy. Przed drugim wejściem znajdują się schody oraz podjazd. Osobne wejście od strony zachodniej Parku Miejskiego im. Solidarności posiada Wydział Lokalowy oraz Pawilon Ślubów. Do wydziału prowadzi chodnik. Do Pawilonu wchodzi się po schodach albo z wykorzystaniem platformy dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT - naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze usytuowane jest Biuro Obsługi Klienta przez które można przejechać na wózku. Brak pętli indukcyjnej.

Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się informacja wyposażona w wideofon CISCO E20. Jest to system komunikacji niewerbalnej, polegający na udostępnieniu on-linie usługi tłumacza języka migowego. Usługa jest bezpłatna, dostępna w godzinach otwarcia urzędu.

Na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w 3 windy, w tym jedna dostosowana do przewożenia osób na wózkach. Winda zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji. W windach są oznaczenia w alfabecie Braille’a, dwie widny nadają komunikaty głosowe.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku, za wyjątkiem wind, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.


Wydział Remontów Urzędu Miasta Tychy - al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzą 2 wejścia - główne po północnej stronie budynku, zlokalizowane od Al. Piłsudskiego i dodatkowe od strony zachodniej w tzw. Patio (od strony Tyskich Hal Targowych). Wejście główne nie posiada schodów, do budynku wchodzi się z poziomu chodnika. Wejście główne posiada wiatrołap oraz dwie pary drzwi z samozamykaczami. Z wejścia głównego dostajemy się do pomieszczenia recepcji. Z holu można dostać się na dwie klatki schodowe do których prowadzą schody bez najazdów oraz wind dla osób niepełnosprawnych. Przed drugim wejściem znajdują się trzy stopnie, wejście to prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową ewakuacyjną, bez windy.

W budynku brak jest dostosowań dla osób niepełnosprawnych takich jak pochylnie, windy czy systemy głosowe.

Parking przed budynkiem przynależy do Tyskich Hal Targowych, gdzie wyznaczono 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze usytuowana jest recepcja, wraz z miejscem obsługi osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej.

W budynku brak jest toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony głośnik TOTUPOINT W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego. Brak pętli indukcyjnej.

 

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy - ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzi 1 główne wejście - od parkingu ul. Kochanowskiego i od strony zaplecza (strona zachodnia budynku od ul. Barona). Wejście główne nie posiada schodów, do budynku wchodzi się z poziomu chodnika. Przed wejściem od strony zachodniej jest 1 stopień.

Przed budynkiem na parkingu wyznaczono 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wydział posiada Biuro Obsługi Klienta przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Brak pętli indukcyjnej, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego, nie ma tłumacza języka migowego. W Wydziale jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Najbliżej taka toaleta znajduje się w budynku przylegającym do Wydziału przy ul. Budowlanych 59. Tam również nad wejściem głównym znajduje się głośnik TOTUPOINT - naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Tychy - ul. Budowlanych 67, 43-100 Tychy

Referat posiada jedno wejścia od strony południowo zachodniej od ul. Barona. Do drzwi prowadzi podjazd.

Referat posiada Biuro Obsługi Klienta oraz poczekalnie, pozwalające na poruszanie się na wózku. W Biurze Obsługi znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Obok budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego. Brak pętli indukcyjnej.

 

Miejski Rzecznik Konsumenta, Wydział Budownictwa, Miejski Konserwator Zabytków, Referat Komunikacji Społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Kontroli, Nieodpłatna Pomoc Prawna – Balbina Centrum, ul. Barona 30, 43-100 Tychy

Budynek posiada dwa wejścia – główne od strony wschodniej, przy parkingu ul.Barona. oraz drugi od strony północnej przy ul. Barona. Pierwsze wejście wyposażone jest w schody i podjazd. Drugie nie posiada schodów, wchodzi się z poziomu chodnika. Dodatkowo występują dwa wyjścia ewakuacyjne po stronie południowej.

Nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Do budynku przylega parking, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w dwie windy w tym jedna dostosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach. Windy nie zapewniają możliwości ewakuacji w czasie pożaru (nie są to windy pożarowe).

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego. Brak pętli indukcyjnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna – Pl. Św. Anny 4, 43-100 Tychy

Budynek posiada jedno wejście od strony północno-wschodniej, od strony placu św. Anny. Do wejścia prowadzą schody bez pochylni i platformy dźwigowej.

Punkt usytuowany jest na parterze budynku. Przed drzwiami są 3 stopnie. Nie ma możliwości przemieszcza się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego. Brak pętli indukcyjnej.

W rejonie budynku zlokalizowany jest parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Straż Miejska, ul. Budowlanych 67, 43-100 Tychy

Budynek posiada jedno wejścia od strony wschodniej przy ul. Barona. Nie posiada schodów, do budynku wchodzi się z poziomu chodnika. Sekretariat znajduje się na 1 piętrze do którego prowadzą schody. Brak windy. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku przylega parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

 

Dyżurka Straży Miejskiej – dworzec PKP, ul. Gen. Andersa 19, 43-100 Tychy

Budynek posiada dwa wejścia – główne od strony wschodniej przy ul. Dworcowej, drugie od strony północnej (przy zejściu do tunelu) przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Oba wejścia umiejscowione na poziomie „0” (brak schodów i podjazdów). Dodatkowo występuje wejście od strony wschodniej, z którego można przejść do hali dworca.

Nad wejściem od strony tunelu znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Budynek wyposażony jest w schodołaz (zlokalizowany w dyżurce Straży Miejskiej) umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po schodach prowadzących na perony.

Obok budynku znajduje się parking wielopoziomowy, z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze po prawej stronie za kasami biletowymi usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Parter dostosowany do ruchu na wózkach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×