7 grudnia 2018, 12:39:14

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 12. Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

 

Jego zakres obejmuje przebudowę i wyposażenie nw. pracowni:

  • dwóch gastronomicznych
  • cukierniczej,
  • piekarniczej,
  • obsługi konsumenta,
  • pomieszczeń towarzyszących (zaplecza, szatni na odzież gastronomiczną, przedsionka, korytarza).

W zmodernizowanych pomieszczeniach będzie się kształciła młodzież w poszukiwanych na rynku pracy zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz cukiernik. Zakres projektu obejmuje: remont pomieszczeń, wymianę i przebudowę instalacji elektrycznej, modernizację instalacji sanitarnych, w tym budowę wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Projekt zakłada także zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowni gastronomicznych oraz cukierniczej. 

Obecnie pracownie gastronomiczne oraz cukiernicza nie spełniają wymogów nowoczesnego przygotowania uczniów do zawodu kucharza, technika żywienia i usług gastronomicznych czy cukiernika. Sprzęt jest przestarzały, nie pozwala na realizowanie ćwiczeń praktycznych, których wymaga podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Uczniowie nie mają wystarczającej ilości sprzętu. Urządzenia są starego typu, a brak pieców konwekcyjnych i ciągów roboczych uniemożliwia przygotowanie potraw w warunkach takich, jak u pracodawcy. Stąd też zrodziła się potrzeba adaptacji i modernizacji istniejących pomieszczeń szkoły na warsztaty i pracownie zawodowe oraz ich profesjonalne wyposażenie. Potrzeba wynika również z planów rozwojowych szkoły, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy.

Realizacja przedsięwzięcia uatrakcyjni ofertę kształcenia na poziomie technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto realizacja projektu pozwoli zorganizować efektywne kształcenie w szkole branżowej I stopnia w zawodach deficytowych w podregionie tyskim - kucharz oraz cukiernik. Nowe pracownie zawodowe będą także stanowiły podstawę do organizowania w kolejnych latach naborów do szkoły branżowej w innych zawodach deficytowych na rynku pracy, takich jak piekarz czy kelner.

 

Termin realizacji                                           2019 r.

Koszt całkowity                                            2 285 672,81 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR  1 876 177,31 PLN

Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej

Powrót na stronę Projekty unijne

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×