7 grudnia 2018 12:39

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 12. Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

 

Jego zakres obejmował przebudowę i wyposażenie nw. pracowni:

  • dwóch gastronomicznych
  • cukierniczej,
  • piekarniczej,
  • obsługi konsumenta,
  • pomieszczeń towarzyszących (zaplecza, szatni na odzież gastronomiczną, przedsionka, korytarza).

W zmodernizowanych pomieszczeniach będzie się kształciła młodzież w poszukiwanych na rynku pracy zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz cukiernik. Zakres projektu obejmował: remont pomieszczeń, wymianę i przebudowę instalacji elektrycznej, modernizację instalacji sanitarnych, w tym budowę wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Projekt zakładał także zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowni gastronomicznych oraz cukierniczej. 

Obecnie pracownie gastronomiczne oraz cukiernicza nie spełniały wymogów nowoczesnego przygotowania uczniów do zawodu kucharza, technika żywienia i usług gastronomicznych czy cukiernika. Sprzęt był przestarzały, nie pozwalał na realizowanie ćwiczeń praktycznych, których wymaga podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Uczniowie nie mieli wystarczającej ilości sprzętu. Urządzenia były starego typu, a brak pieców konwekcyjnych i ciągów roboczych uniemożliwiał przygotowanie potraw w warunkach takich, jak u pracodawcy. Stąd też zrodziła się potrzeba adaptacji i modernizacji istniejących pomieszczeń szkoły na warsztaty i pracownie zawodowe oraz ich profesjonalne wyposażenie. Potrzeba wynikała również z planów rozwojowych szkoły, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy.

Realizacja przedsięwzięcia uatrakcyjniła ofertę kształcenia na poziomie technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto realizacja projektu pozwoliła zorganizować efektywne kształcenie w szkole branżowej I stopnia w zawodach deficytowych w podregionie tyskim - kucharz oraz cukiernik. Nowe pracownie zawodowe stanowią także podstawę do organizowania w kolejnych latach naborów do szkoły branżowej w innych zawodach deficytowych na rynku pracy, takich jak piekarz czy kelner.

 

Termin rzeczowej realizacji: 2019 r.

Koszt całkowity: 2 169 045,85 zł PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 1 755 866,96 PLN

Powrót na stronę Projekty unijne

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.