19 kwietnia 2018, 14:32:38

Projekt ma na celu lepsze wykorzystanie walorów architektoniczno-urbanistycznych osiedla poprzez kontynuację prac renowacyjnych oraz ekspozycję ich rezultatów z uwzględnieniem strategicznego położenia osiedla A.

Realizator: Urząd Miasta Tychy

Okres realizacji projektu: 2017 r. – 2022+ r.

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy osiedla A

Opis projektu:

Projekt ma na celu lepsze wykorzystanie walorów architektoniczno-urbanistycznych osiedla poprzez kontynuację prac renowacyjnych oraz ekspozycję ich rezultatów z uwzględnieniem strategicznego położenia osiedla A. Działania te skutkować będą zwiększeniem atrakcyjności obszaru, a w dalszej perspektywie zwiększeniem popytu na usługi i mieszkania, zwiększeniem przedsiębiorczości.

Działania zaplanowane w projekcie:

  1. Nawiązanie współpracy z uczelniami (Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Politechniką Śląską Wydziałem Architektury w Gliwicach, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach) oraz Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w zakresie opracowania walorów historycznych i architektonicznych osiedla A oraz w zakresie organizacji praktyk studenckich, plenerów i warsztatów.
  2. Stworzenie korzystnych warunków dla działalności w osiedlu ludzi twórczych – poprzez udostępnienie pracowni - mieszkań, w zamian za zobowiązanie do prowadzenia zajęć (np. plastycznych) dla mieszkańców osiedla.
  3. Działania zwiększające zainteresowanie osiedlem, w celu wprowadzenia osiedla A do opracowań naukowych, dyplomowych, publikacji naukowych i prac studenckich,
  4. Działania integrujące społeczność - zorganizowanie miejsca spotkań przyjaznego ludziom w różnym wieku i zróżnicowanych doświadczeniach – np. seniorom i młodym twórcom.

Zakładane rezultaty:

  • wykreowanie osiedla jako miejsca atrakcyjnego, unikatowego w skali regionu, które warto odwiedzić, w którym warto zamieszkać i prowadzić działalność gospodarczą, kulturalną i społeczną

Finansowanie: Projekt rewitalizacyjny jest finansowany ze środków budżetu miasta Tychy w ramach Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×