6 listopada 2017, 14:24:0

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych powinny być realizowane w oparciu o – stanowiące element gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych – gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a środki finansowe, pozyskane z opłat od zezwoleń na sprzedaż detaliczną, powinny zostać w całości przeznaczone na finansowanie realizacji zadań w nich przewidzianych.

Rzetelność przygotowania programów profilaktycznych, w tym w szczególności dostosowania ich do faktycznych potrzeb lokalnych, determinuje efektywność wykorzystania środków publicznych. Dlatego w oparciu o dane statystyczne uzyskane od Realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano analizy zagrożeń z obszaru uzależnienia od alkoholu. Z uwagi na przyjętą metodologię badań (głównie ankiety) stosowanych w raportach, które są podstawą niniejszej diagnozy, należy założyć możliwość otrzymania wyników obarczonych błędem.

Dokonując analizy pozyskanych danych należy mieć świadomość, iż nie są one ani w pełni wyczerpujące ani precyzyjne. Wartość uzyskanych danych daje tylko wyobrażenie o skali zjawiska, a nie o faktycznie występującym parametrze.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×